DELTAQ MANAGEMENT A/S

CVR nummer 30599691
Selskabsstatus Opløst efter Likvidation
Selskabsform Aktieselskab
Navn DELTAQ MANAGEMENT A/S
Adresse Gorrisen Federspiel
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Danmark
Kort Se på Google Maps
Website www.deltaq.dk
Email
Telefon 70203534
Fax 70203533
Stiftelsesdato 21-05-2007
Stiftere LACORP HOLDING ApS og WILLER INVEST ApS
Seneste vedtægtsændringsdato 10-08-2015
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Selskabskapital kr. 555.556,00
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Virksomheden tegnes af en likvidator.
Formål Selskabets formål er (i) at varetage administrations- og managementfunktioner for Deltaq a/s, hvis vedtægtsmæssige formål er: "................ (i) at investere i mindre og mellemstore danske erhvervsvirk-somheder eller dele heraf, fortrinsvis gennem investering i etablerede industrivirksomheder, idet selskabet i forbindelse med sådanne investeringer, herunder ved kapitalbesiddelse el-ler ved aftale, skal opnå en majoritetsmæssig indflydelse i så-danne erhvervsvirksomheder, enten alene eller sammen med tredjemand; (ii) at udvikle de under (i) anførte erhvervsvirksomheder med henblik på videresalg heraf, herunder ved deltagelse i strate-gisk ledelse heraf; (iii) at gennemføre salg af de under (i) anførte erhvervsvirk-somheder; samt, (iv) at forestå anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med det under (i) - (iii) anførte; Selskabets investering i en enkelt erhvervsvirksomhed må ikke oversti-ge 20% af Selskabets aktiekapital. Selskabets formål kan opfyldes gennem datterselskaber, der finansieres af Selskabet gennem lån og/eller aktiekapital. .............." (ii) at forestå sådan anden virksomhed i forbindelse med det under (i) an-førte som efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed.
Antal ansatte 0 (Pr. 4. kvartal 2013)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere