FMCO FONDEN

CVR nummer 30845218
Selskabsstatus Opløst efter Likvidation
Selskabsform Erhvervsdrivende fond
Navn FMCO FONDEN
Adresse Jyllandsgade 30
6400 Sønderborg
Danmark
Kort Se på Google Maps
Telefon 73125555
Stiftelsesdato 16-10-1999
Stiftere Ikke oplyst
Seneste vedtægtsændringsdato 19-06-2008
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Selskabskapital kr. 60.000.000,00
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Fonden tegnes af likvidator. Fondens kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.
Formål Fondens primære formål er at fortsætte driften - enten i fondens eget regi eller i et eller flere af FONDEN helejede eller delvist ejede datterselskaber - af den FONDEN overdragne og af den stifter grosserer Traugott Møller oparbejdede virksomhed, Grossistfirmaet Møller & Co. Under FONDENs primære formål hører således en forpligtelse til at konsolidere firmaet aktivvt og udvide og udvikle det således at det til enhver tid befinder sig i en særdeles sund og økonomisk position, hvilket sidste kan være ensbetydende med, at en nedbringelse af aktiviteterne kan være det mest hensigtsmæssig. FONDEN skal tilgodee og bidrage til at imødekomme de enkelte medarbejderes faglige og personlige udfordringer. Såfremt FONDENs ejerandel i datterselskaberm jf. punkt 2.1. ved erhvervelsen eller efter erhvervelsen bliver på 50% eller derunder, er FONDEN forpligtet til i videst mulige omfang at sikre sig, ved indgåelse af aktionæroverenskomst, vetoret eller på anden måde væsentlig indflydelse på alle det pågældende selskabs væsentlige beslutninger, herunder: - valg af et passende antal bestyrelsesmedlemmer - etablering af ny, omfattende virksomhed eller aktivitet - væsentlig ændring, indskrænkning eller afvikling af selskabets aktiviteter og/eller formål - vedtagelse af budget og strategi for selskabet - beslutninger, der kræver samlet ikke-budgetterede investeringer på over kr. 250.000,00 - beslutning om selskabets påtagelse af kautionsforpligtelse eller anden sikkerhedsstillelse - beslutning om ansættelse og afskedigelse af direktionen og øvrige ledende medarbejdere - beslutning om indgåelse af aftaler mellem selskabet og dets nærtstående - køb eller salg af fast ejendom - optagelse af lån eller etablering af kreditter over for eksempel kr. 50.000,00 - udvidelse af engagement med selskabets pengeinstitut - ændring af selskabets vedtægter - ændring af selskabets kapitalforhold - beslutning om anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs samt selskabets likvidation.
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere