AEW Kastrup ApS

CVR nummer 39537826
LEI kode 549300RCEXD62XRE7L05
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Anpartsselskab
Navn AEW Kastrup ApS
Adresse c/o TMF Denmark ApS
H.C. Andersens Boulevard 38, 3, th
1553 København V
Danmark
Kort Se på Google Maps
Reklamebeskyttelse Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet
Stiftelsesdato 03-05-2018
Stiftere Eurolog Holdco
Seneste vedtægtsændringsdato 09-03-2023
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 03-05-2018 - 31-12-2018
Senest offentliggjorte regnskab 03-06-2024
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital DKK 1.050.100,00
Revision
Tegningsregler Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Formål Selskabet opererer som et såkaldt ejendomsselskab i henhold til den tyske kapitalinvesteringslov (Kapitalanlagegesetzbuch); overholdelse af investeringsrestriktioner i henhold til KAGB. Derfor er selskabets formål begrænset til de aktiviteter, som AEW Invest GmbH har tilladelse til at udføre på vegne af SOKA-BAU Europafonds (Fond) i overensstemmelse med fondens generelle og specielle kontraktbetingelser (Fondsbetingelser). Selskabets formål er derfor at a) direkte erhverve, eje, administrere, forvalte og afhænde aktiver, af en hver art, der er nødvendig i relation til at forvalte ejendomme og/eller ejendomsselskaber: (i) beboelsesejendomme til udlejning, erhvervsejendomme og kombinerede beboelses- og udlejningsejendomme; (ii) beboelsesejendomme til udlejning, erhvervsejendomme og kombinerede beboelses- og udlejningsejendomme under udvikling; (iii) ubebyggede grunde beregnet og egnet til egen udvikling af beboelsesejendomme til udlejning, erhvervsejendomme og kombinerede beboelses- og udlejningsejendomme; (iv) arvelige byggerettigheder til ejendomme, som angivet i pkt. (i) til (iii); (v) øvrige ejendomme, arvelige byggeretter og rettigheder i form af ejendomsret til beboelsesejendomme, delvist ejerskab, byggerettigheder til arvelige beboelsesejendomme eller en del af arvelige byggerettigheder (samlet benævnt Fast Ejendom). b) erhverve, eje, administrere, forvalte og afhænde interesser og deltagelse i danske eller udenlandske virksomheder hvis formål ifølge deres vedtægter er at: (i) erhverve, eje, administrere, forvalte og afhænde Fast Ejendom (Fast Ejendomsvirksomheder) og/eller at (ii) erhverve, eje, administrere, forvalte og afhænde interesser og deltagelse i danske og udenlandske Fast Ejendomsvirksomheder. Derudover er selskabet inden for omfanget af sit formål berettiget til subsidiært at foretage følgende handlinger: a) at erhverve, eje og afhænde ethvert aktiv, der er nødvendigt for at forvalte ovenstående Fast Ejendomsaktiver; b) med forbehold af de restriktioner, der er angivet i fondsbetingelser¬ne, kan selskabet med henblik på likviditetsstyring investere i nedenstående likvide instrumenter: - Bankindeståender; - Pengemarkedsinstrumenter; - Værdipapirer, som er optaget af den Europæiske Centralbank eller den tyske Centralbank som sikkerhed for driftskreditter, jf. pkt. 18.1 i protokollen om vedtægterne for det europæiske system af centralbanker og den europæiske centralbank, eller som der skal ansøges om optagelse af på udstedelsestidspunktet, hvis tilladelsen gives indenfor et år efter deres udstedelse, og som opfylder en minimumsrating (rating) af BBB (Standard & Poors) eller Baa (Moodys) eller højere funktion (investering ratings); og Finansielle instrumenter, som AEW Invest GmbH har ret til at investere i for fondens regning.
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere