AALBORG CENTERBOGHANDEL. FOND

CVR nummer 19735532
Selskabsstatus Opløst ved Fusion, med FACTUM BOOKS FOND pr. 28-03-2011
Selskabsform Erhvervsdrivende fond
Navn AALBORG CENTERBOGHANDEL. FOND
Adresse Fibigerstræde 15
9220 Aalborg Øst
Danmark
Kort Se på Google Maps
Telefon 98158922
Stiftelsesdato 16-10-1999
Stiftere Ikke oplyst
Regnskabsår 01-06 - 31-05
Første regnskabsår 14-11-1996 - 30-06-1997
Selskabskapital kr. 5.500.000,00
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening.
Formål Fonden, der er erhvervsdrivende, har til formål billigst muligt at drive handel med bøger, rekvisitter m.v. i det omfang og på den måde boghandelens bestyrelse finder dette mest hensigtsmæssigt. Det er endvidere boghandelens formål efter nærmere beslutning i bestyrelsen at anvende boghandelens overskud til konsolidering af boghandelen, samt at anvende overskud og/eller de i regnskabet foretagne henlæggelser til støtte for aktiviteter og faciliteter, som findes at styrke det faglige, kulturelle og sociale miljø på Aalborg Universitet. I det omfang bestyrelsen måtte vedtage, at en uddeling kan finde sted, skal bestyrelsen i videst mulige omfang - og under hensyntagen til fondens formål - følge indstillinger til uddelinger fra det paritetiske sammensatte udvalg, jf. paragraf 6. Inden bestyrelsens vedtagelse af den årlige ramme for uddelinger forelægges forslaget for fondens revisor for dennes eventuelle udtalelser. Bestyrelsen er ikke bundet af disse udtalelser. Fondens formål kan i øvrigt fremmes på enhver måde, der efter bestyrelsens skøn findes hensigtsmæssigt. Støtte kan, foruden ved pengeydelser, ske i form af långivning til støtte af ovenstående formål, efter bestyrelsens skøn også i form af rentefrie/rentebillige lån.
Antal ansatte 0 (Pr. 4. kvartal 2011)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere