Amazon Web Services, Dansk filial af Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg

CVR nummer 39009323
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab
Navn Amazon Web Services, Dansk filial af Amazon Web Services EMEA SARL, Luxembourg
Adresse Spaces
Ny Carlsberg Vej 80
1799 København V
Danmark
Kort Se på Google Maps
Reklamebeskyttelse Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet
Stiftelsesdato 13-10-2017
Stiftere Ikke oplyst
Seneste vedtægtsændringsdato 13-10-2017
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Senest offentliggjorte regnskab 30-03-2023
Tilgængelige regnskaber
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Filialen tegnes af en filialbestyrer.
Formål Filialens formål er at levere cloud computing, rådgivnings- og uddannelsesydelser, funktion og informationsteknologi (IT) infrastruktur og relaterede tjenester. Filialen kan endvidere i enhver form deltage og opnå ejerinteresse i ethvert kommercielt, industrielt, finansielt eller andet, luxembourgsk eller udenlandsk selskab eller virksomhed, og kan, gennem deltagelse, indskud, tegning, erhvervelse eller optioner, forhandling eller på enhver anden vis, erhverve enhver form for værdipapir, tegningsret, varemærkeret, ophavsret, patentret og licens og anden ejendom, ret over eller interesse i løsøre, som filialen finder hensigtsmæssigt, og kan generelt besidde, forvalte, udvikle, sælge eller afstå over disse ting, helt eller delvist, mod sådan et vederlag som Filialen finder hensigtsmæssigt, særligt for så vidt angår aktier og værdipapirer i ethvert selskab, der erhverver disse ting. Filialen kan ligeledes indtræde, assistere eller deltage i finansielle, kommercielle eller andre former for transaktioner, og yde, til ethvert holdingselskab, datterselskab eller søsterselskab, eller ethvert andet selskab associeret til filialen på nogen måde, eller det førnævnte holding-, datter- eller søsterselskab, i hvilket filialen har en direkte eller indirekte finansiel ejerinteresse, enhver assistance, lån, udlån eller garantier; og filialen kan tillige låne eller rejse kapital i enhver form og stille sikkerhed for tilbagebetaling af lånte penge. Filialen kan udføre alle kommercielle, tekniske eller finansielle dispositioner direkte eller indirekte i relation til alle de ovenfor anførte områder med henblik på opfyldelse af dets formål.
Antal ansatte 83 (Erhvervsstyrelsen: 03/2023)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere