GODSEJER CHRISTIAN JOHANNES PETERSEN OG HUSTRU ANNA PETERSENS MINDELEGAT

CVR nummer 81897514
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Erhvervsdrivende fond
Navn GODSEJER CHRISTIAN JOHANNES PETERSEN OG HUSTRU ANNA PETERSENS MINDELEGAT
Adresse Torvegade 16
6600 Vejen
Danmark
Kort Se på Google Maps
Stiftelsesdato 12-11-2008
Stiftere Ikke oplyst
Seneste vedtægtsændringsdato 12-11-2008
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 01-01-2008 - 31-12-2008
Senest offentliggjorte regnskab 17-05-2022
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital kr. 10.000.000,00
Revision
Tegningsregler Fonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Formål Fondens formål er 1. at vedligeholde og bevare samt i et med fondsmyndighederne nærmere aftalt omfang sikre offentligheden adgang til bygningerne med park på Estrup Hovedgård under hensyn til disses kulturhistoriske værdi, og om muligt søge bygningerne anvendt helt eller delvist til kulturelle formål, særlig til støtte for egnens kulturliv. Fastlæggelse af i hvilket omfang offentligheden skal have adgang til ejendommen, bør ske under fornøden hensyntagen til bestående og fremtidige lejemål vedrørende bygningerne. 2. at yde støtte til forstmæssig uddannelse - såvel teoretisk som praktisk - af unge landmænd, herunder at yde tilskud til lønninger til egnet lærer-personale på landbrugsskoler og tilskud til landbrugselever, der er i trang for hjælp eller som på grund af særlig flid og dygtighed bør belænnes. Ovennævnte støtte skal fortrinsvis ydes til landbrugselever, der opholder sig på kursus på en af egnens landbrugsskoler, som kan få lejligheden til at gennemgå såvel en teoretisk som en praktisk uddannelse i skovbrug i Estrup Skov som til landbrugselevers og lærers studierejse til andre skovområder og til forstmæssige forsøg og undersøgelser, også på andre ejendomme og fortrinsvis i bondeskov. Hvis det viser sig umuligt at opfylde fondens formål nr. 2 eller fondsmyndighederne skønner, at dette formål ikke kan opfyldes på et uddannelsesmæssigt tilfredsstillende niveau eller i et passende omfang, kan fondsbesytrelsen eleter indhentet udtalelse fra relevant myndighed bestemme, at de til rådighed for formålet værende legatmidler skal anvendes til anden form for støtte til unges skovbrugsmæssige uddannelse. 3. at drive ejendommen Estrup som skov- og landbrugsejendom på erhvervsmæssig forsvarlig måde.
Antal ansatte 3 (Erhvervsstyrelsen: 10/2020)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere