LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.

CVR nummer 25529529
LEI kode 5493005RVY5FMCIT7P16
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Forening med Begrænset Ansvar
Navn LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.
Adresse Axeltorv 3
1609 København V
Danmark
Kort Se på Google Maps
Website www.lf.dk
Email
Telefon 33394000
Fax 33394141
Stiftelsesdato 17-06-2014
Stiftere Ikke oplyst
Seneste vedtægtsændringsdato 19-04-2022
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 01-01-2014 - 31-12-2014
Senest offentliggjorte regnskab 08-06-2022
Tilgængelige regnskaber
Revision
Tegningsregler Foreningen tegnes af foreningens formand, næstformand og/eller den administrerende direktør - to i forening.
Formål Det er foreningens primære formål som erhvervsorganisation at varetage jordbrugs og fødevareerhvervets interesser. Foreningen kan realisere dette formål ved bl.a.: a) at sikre faglig udvikling og formidling af viden med henblik på en konkurrencedygtig og bæredygtig produktion af høj kvalitet b) at sikre, at der udføres forskning, forsøg, undersøgelser og udvikling af systemer og metoder til hele jordbrugs- og fødevareerhvervet c) at understøtte en kompetent og konkurrencedygtig rådgivning til erhvervets rådgivningsvirksomheder d) at udvikle og drive kommercielle aktiviteter, der medvirker til løsning af erhvervets behov, herunder eje, drive og forestå avlsarbejdet i avlssystemet DanAvl samt deltage i markedsføringen af avlsmaterialet og værktøjer til styring af avlen og optimering af produktionen e) at udføre sundhedskontrol og sundhedsovervågning i husdyrproduktionen og laboratoriedrift samt deltage i bekæmpelsen af uønskede husdyrsygdomme f) at levere konsulent- og serviceydelser, der medvirker til løsning af erhvervets behov g) at sikre en effektiv varetagelse af erhvervets interesser, udviklingsmuligheder, gennemslagskraft og omdømme - såvel nationalt som internationalt, h) at arbejde for erhvervets udviklingsmuligheder, herunder sikre den private ejendomsret, i) at sikre sammenhold i hele værdikæden, fra jord til bord, j) at lade medlemssektorer opsamle midler på udviklingsfonde med henblik på bl.a. efter indstilling fra den pågældende medlemssektor at foretage uddeling af midler, der kommer den pågældende sektor til gode efter kriterier besluttet af den samme sektors bestyrelse. k) at yde økonomiske bidrag til uafhængige institutioner, der gennemfører forskning, udvikling og videnformidling relateret til jordbrugs og fødevareerhvervet, og som er underlagt retningslinjer for god videnskabelig praksis. Foreningen kan realisere sit formål gennem datterselskaber eller associerede virksomheder.
Antal ansatte 710 (Erhvervsstyrelsen: 03/2022)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere