Risskov Brynet II K/S

CVR nummer 38881140
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Kommanditselskab
Navn Risskov Brynet II K/S
Adresse Taurus Ejendomsadministration
Skovvejen 11, st
8000 Aarhus C
Danmark
Kort Se på Google Maps
Email
Telefon 86122020
Reklamebeskyttelse Denne virksomhed og dette CVR-nummer er reklamebeskyttet
Stiftelsesdato 17-08-2017
Stiftere Ikke oplyst
Seneste vedtægtsændringsdato 09-03-2018
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 17-08-2017 - 31-12-2017
Senest offentliggjorte regnskab 07-06-2022
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital DKK 0,00
Revision
Tegningsregler Kommanditselskabet tegnes af komplementaren.
Formål Kommanditselskabets formål er at erhverve: (i) fast ejendom, hvilket betyder (a) ejendomme, (b) hereditære byggerettigheder, (c) lejligheder, samejerettigheder, hereditære byggerettigheder over lejligheder, fælles hereditære byggerettigheder, (d) brugsrettigheder i henhold til tysk ret og tilsvarende rettigheder i henhold til gældende ret i andre jurisdiktioner, og (e) aktiver til brug for administration af fast ejendom. Fast ejendom, som erhverves af Selskabet, skal være beliggende i Norge, Sverige, Finland eller Danmark; (ii) ejendomsselskaber, hvilket betyder et eksisterende eller nyligt etableret selskab, der, som følge af dets vedtægter kun må erhverve og eje fast ejendom (herunder aktiver til brug for administration af fast ejendom) eller andele i selskaber, der som følge af deres vedtægter kun må erhverve eller eje (direkte eller indirekte) fast ejendom. Sådanne ejendomsselskaber må ikke erhverve brugsrettigheder og skal have deres hjemsted inden for territoriet af en af medlemsstaterne af det Europæisk Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; og (iii) likviditetsinvesteringer, hvilket omfatter (a) bankindskud, som betyder indskud, der (i) har en restløbetid på intet mere end tolv måneder og (ii) kan fastholdes hos et kreditinstitut med hjemsted i en medlemsstat i den Europæiske Union, i en anden kontraherende stat til EØS eller i en ikke-EØS stat, hvis kreditinstitutter er underlagt løbende tilsyn, (b) pengemarkedspapir, som betyder papirer, der normalt er handlet på pengemarkeder og rentebærende værdipapirer, som på tidspunktet for deres erhvervelse har en resterende løbetid på intet mere end 397 dage, en rente, der ifølge betingelserne og vilkårene for udstedelse justeres efter markedsforholdene jævnligt men mindst en gang i løbet af 397 dage under hele deres løbetid eller hvis risikoprofil svarer til en risikoprofil for sådanne værdipapirer, (c) værdipapirer, som er optaget på den Europæiske Centralbank eller den tyske Bundesbank som sikkerhed for kreditforretning som omhandlet i artikel 18.1 i Protokol om Statutten for det Europæiske System af Centralbanker og den Europæiske Centralbank eller hvis optagelse ifølge betingelserne og vilkårene for udstedelse vil finde anvendelse, forudsat at optagelsen finder sted inden for et år efter deres udstedelse ("ECB-værdipapirer"); (d) enheder af investeringsmidler som beskrevet i afsnit 1, paragraf 1b), 2. sætning og afsnit 22, paragraf 2 i den tyske "Investment Tax Act", som ifølge dens investeringsretningslinjer kun må investere i bankindskud, pengemarkedspapirer eller ECB-værdipapirer, og (e) værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked eller fast forrentet værdipapirer. Kommanditselskabet kan stille garantier, optage lån, yde lån eller på anden måde direkte eller indirekte assistere med finansieringen af koncernen. Kommanditselskabet kan for egen eller for tredjemands regning udøve enhver virksomhed, som er nyttige eller nødvendige for at opfylde dets formål eller formål, som relaterer sig direkte eller indirekte til dets formål.
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere