UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

CVR nummer 30823702
LEI kode 54930058HMKHLWSFH771
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Interessentskab
Navn UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S
Adresse Nordre Toldbod 7
1259 København K
Danmark
Kort Se på Google Maps
Website www.byoghavn.dk
Telefon 33769800
Fax 33769804
Stiftelsesdato 26-10-2007
Stiftere Transportministeriet og KØBENHAVNS KOMMUNE
Seneste vedtægtsændringsdato 19-04-2017
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsabsår 01-01-2007 - 31-12-2007
Senest offentliggjorte regnskab 29-04-2021
Tilgængelige regnskaber
Revision
Tegningsregler Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende virksomheder.
Formål Virksomhedens formål er at forestå udvikling af interessentskabets arealer samt forestå havnedrift i Københavns Havn. Interessentskabet skal endvidere forestå drift og vedligeholdelse af Ørestad Station på Kastrupbanen samt motorvejsramperne ved Center Boulevard. Interessentskabet kan tillige drive anden virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng med arealudvikling og havnedrift. Interessentskabet skal drives på et forretningsmæssigt grundlag med størst mulig værdiskabelse og skal arbejde for at afvikle den gæld, som interessentskabet etableres med og for på sigt at kunne skabe grundlag for overskud til ejerne, som skal deles i overensstemmelse med ejerandelene i interessentskabet. Et overskud efter nødvendig konsolidering skal udloddes til ejerne. Interessentskabet kan helt eller delvist uden vederlag stille arealer til rådighed for kulturelle formål og for fritids- og rekreative formål. Interessentskabet kan med interessenternes godkendelse oprette datterselskaber eller erhverve andele i andre selskaber med begrænset ansvar i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, herunder med andre havne, også i udlandet. Interessentskabet kan indgå samarbejdsaftaler mv. i forbindelse med udøvelsen af interessentskabets virksomhed eller virksomhed, som har en forretningsmæssig sammenhæng hermed. Interessentskabet og dets datterselskaber kan i særlige tilfælde erhverve ejendomme med tilknytning til interessentskabets egne ejendomme, såfremt det vurderes at have en samlet værdiforøgende effekt.
Antal ansatte 139 (Erhvervsstyrelsen: 06/2021)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere