WILLIAM DEMANT INVEST A/S

CVR nummer 27761291
LEI kode 2138001F77YN7UTCOE28
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Aktieselskab
Navn WILLIAM DEMANT INVEST A/S
Adresse Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Kort Se på Google Maps
Stiftelsesdato 26-05-2004
Stiftere William Demant Fonden
Seneste vedtægtsændringsdato 01-06-2019
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsabsår 26-05-2004 - 31-12-2004
Senest offentliggjorte regnskab 08-04-2021
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital kr. 3.500.000,00
Revision
Tegningsregler Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene; af den administrerende direktør alene; af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør; eller af den samlede bestyrelse.
Formål Selskabets formål er at besidde de aktier, udstedt af William Demant Holding A/S, som William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond (herefter "Fonden") har overdraget til selskabet, dog således at stemmerettighederne for selskabets til enhver tid værende aktiepost i William Demant Holding A/S udøves af Fonden. Administrationen og besiddelsen skal ske i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens fundats, herunder § 3, jf. uddrag heraf i nedenstående pkt. 2 A; at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder, i fast ejendom i ind- og udland og i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. 2A. UDDRAG AF FONDENS FUNDATS 2A.1. Fundatsens § 3 A, stk. 4 (uddrag), "Konkret skal Fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding A/S, med mindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af William Demant Holding A/S koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hoved-forretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding A/S eller - i tilfælde af fusion eller aktieombygning - i det fortsættende selskab". 2A.2. Fundatsens § 3 B, stk. 5 "(i) Fonden har overdraget en bestemmende andel af sin beholdning af aktier i William Demant Holding A/S til Fondens helejede datterselskab William Demant Invest A/S, der er holdingselskab i William Demant-koncernen. Fonden udøver stemmerettighederne på den aktie-post i William Demant Holding A/S, som William Demant Invest A/S til enhver tid besidder. (ii) Fondens aktier i William Demant Invest A/S må ikke afhændes, så længe Fonden består. (iii) Fondsbestyrelsen skal gennem Fondens stemmeret i William Demant Invest A/S, forhindre kapitaludvidelse i William Demant Invest A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemajoritet i William Demant Invest A/S, sikre, at temaer, der omhandler (a) aktieposten i William Demant Holding A/S, (b) eller ændring af formålsbestemmelsen i William Demant Invest A/S og/eller i William Demant Holding A/S indstilles til realitets-behandling og godkendelse i Fondens bestyrelse, og sikre, at beslutninger i William Demant Invest A/S træffes i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens vedtægter, herunder § 3 A (formålsbestemmelsen)".
Antal ansatte 10 (Erhvervsstyrelsen: 05/2021)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere