FRU T. BRØCHNER'S FOND

CVR nummer 11623786
Selskabsstatus Slettet
Selskabsform Fond
Navn FRU T. BRØCHNER'S FOND
Adresse Advokat Keld Norup
Havneparken 1
7100 Vejle
Danmark
Kort Se på Google Maps
Telefon 75826000
Stiftelsesdato 16-10-1999
Stiftere Ikke oplyst
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 01-01-1984 - 31-12-1984
Selskabskapital kr. 300.000,00
Revision Ingen aktiv revisor
Tegningsregler Fonden tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Formål Det er fondens formål i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter at sikre og underbygge grundlaget for den til Bøje & Brøchner A/S, Vejle, hørende virksomheds fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis og således at virksomheden så vidt muligt bevares som samlet og selvstændig virksomheds- gruppe til gavn for alle, der har tilknytning til virksomheden, at støtte ved legater eller lån nuværende og tidligere medarbejdere i virksomheden, at yde bidrag til almennyttige formål og efter bestyrelsens frie skøn at yde økonomisk eller anden bistand til stifterens familie - i første række dens descendenter og disses børn Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren eller andre bidragydere eller til andre bidragyderes samlevende ægtefælle eller børn, der er sambeskattet med stifteren eller andre bidragydere Tilskud, der måtte blive uddelt til personer, skal være disses særeje. En enig fondsbestyrelse kan gøre undtagelse herfra Tilskud kan ikke gøres til genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller arrest, eksekution eller anden retsforfølgning Spørgsmål om adgangen til nydelse af fondens midler kan ikke gøres til genstand for retslig tvist, men afgøres endeligt og bindende af fondsbestyrelsen, der tilsvaren- de afgør, hvornår og under hvilken form og med hvilket beløb økonomisk støtte til de i nærværende paragraf nævnte formål skal finde sted
Antal ansatte 0 (Pr. 4. kvartal 2012)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere