DHI A/S

CVR nummer 36466871
LEI kode 894500JB1CBBKQ003Z40
Selskabsstatus Normal
Selskabsform Aktieselskab
Navn DHI A/S
Adresse Agern Alle 5
2970 Hørsholm
Danmark
Kort Se på Google Maps
Stiftelsesdato 16-12-2014
Stiftere Mikkel Esbjerg
Seneste vedtægtsændringsdato 31-12-2018
Regnskabsår 01-01 - 31-12
Første regnskabsår 01-01-2014 - 31-12-2014
Senest offentliggjorte regnskab 25-05-2023
Tilgængelige regnskaber
Selskabskapital DKK 10.000.000,00
Revision
Tegningsregler Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med enten to bestyrelsesmedlemmer eller med selskabets administrerende direktør.
Formål Selskabets formål er at fremme teknologisk udvikling og kompetence i Danmark inden for områderne vandbygning og offshoreteknologi, oceanografi og havmiljø, vandressourcer, akvatisk økologi, miljøkemi, sundhed og miljø, vand i industri og bymiljø samt hermed beslægtede områder - med henblik på at styrke erhvervslivets og det øvrige samfunds muligheder for at skabe udvikling og velfærd i Danmark og i udlandet på teknisk, økonomisk og miljømæssig optimal vis. Dette formål søges opnået ved, at selskabet selv eller gennem datterselskaber eller gennem udlodninger til DHI: 1. udvikler kompetence til udførelse af avanceret tekno¬lo¬gisk service inden for selskabets fagområder og udfører en sådan service på forretningsmæssige vilkår for offentlige og private klienter i Danmark og i ud¬landet 2. udvikler teknologi, såvel software som hardware, inden for selskabets arbejdsområder og udbyder sådan teknologi på forretningsmæssige vilkår til kunder i Danmark og i udlandet 3. driver den for den tilsigtede kompetenceopbygning og teknologiudvikling relevante forsknings- og udvik-lingsvirksomhed, herunder deltager i gennemførelsen af europæiske og internationale F&U programmer 4. etablerer sådanne nationale og internationale samarbejdsrelationer, som kan fremme selskabets formål og er forenelige med selskabets uafhængighed og almennyttige karakter 5. formidler resultater af forskning og teknologiske serviceaktiviteter ved publikation blandt andet i internationale tidsskrifter og ved konferencer 6. medvirker ved og forestår uddannelsesaktiviteter inden for selskabets arbejdsområder 7. sikrer faglig og økonomisk uafhængighed af særinteresser og eksterne parter. 8. anvender økonomiske resultater til at videreudvikle viden og selskabets og gennem udlodninger DHIs virksomhed.
Antal ansatte 346 (Erhvervsstyrelsen: 03/2023)
Branche

BiQ har også informationer om:

  • Regnskaber
  • Ultimative ejere
  • Ledelse
  • ... og meget mere