Case: Dansk El-Forbund

Sådan bruger Egon Petersen BiQ

En af opgaverne for Egon Petersen er, at vide noget om et firmas økonomiske situation, så det ikke påvirker medlemmerne af forbundet, hvis firmaet f.eks. går konkurs:

"Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer. Det kan nemlig give problemer for vores medlemmer, hvis et firma ikke kan betale løn eller pension og lignende – og så skal vi hurtigt fortælle det videre til LG (Lønmodtagernes Garantifond), så de kan træde til."

Overblik og baggrundsinformationer

Andre gange handler det blot om at have sine informationer på plads:

"Nogle gange, når vi har et nyt firma, skal vi forhandle en særoverenskomst med det, fordi det ikke vil være med i den gældende overenskomst, og der bruger jeg så BiQ til at vise, hvem det er, der er i firmaet, og i det hele taget finde noget baggrundsinformation om firmaet, for det virker jo mere professionelt at have sin baggrundsinformation i orden inden man starter en forhandling."

Afdækning af besynderligheder og økonomiske forhold

"Jeg har også brugt BiQ i forbindelse med at afdække firmaer, der ser mærkelige ud. Der var f.eks. et firma, hvor de skiftede direktør hele tiden og havde problemer med deres betalinger, og der var det godt, at kunne holde øje med hvad der skete i virksomheden gennem BiQ."

"En gang i mellem har vi også brug for at se lidt på tallene for den enkelte virksomhed og ofte er det nok bare at trække et regnskab fra BiQ og selv se på tallene - det går jo altid hurtigt at hente det."