Case: "Magteliten i Danmark"

Netværk

"Vi undersøger forbindelser mellem store virksomheder og deres ledelser. Vi er især interesserede i hvem, der er forbundet med hvem gennem et væld af forskellige netværk. Her trækker vi på BiQs fremragende kortlægningen af erhvervslivets netværk. Især forbindelser gennem organisationer som Dansk Industri, VL-grupper og kommissioner og fonde er særdeles velbeskrevet af BiQ."
"BiQs store præcision hvad angår at knytte personer på forskellige erhvervsposter gør databasen til et glimrende udgangspunkt for sociale netværksanalyser."

Visuelle ejerforhold

"Når vi skal forstå logikken bag sammensætningen af forskellige bestyrelser og relationerne mellem de største virksomheder giver de visuelle ejerforhold et hurtigt, men samtidig grundigt overblik."

6 Degrees

"Visualiseringen af netværk og især funktionen '6 Degrees' giver os et godt indtryk af, hvor tæt forbundet en person er med de centrale aktører indenfor erhvervslivet. Det er en hurtig måde at overskue komplekse relationer på, som giver et fint indtryk af, hvilken type person, man har med at gøre."

Historik

"BiQs historik for tidligere poster er unik og rummer detaljeret information, der giver et enestående billede af, hvilke relationer – og hvilken betydning – en bestemt person tidligere har haft."

Datakvalitet og detaljerigdom

"BiQs styrke er datakvaliteten kombineret med en utrolig detaljerigdom. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke forbindelser, der kan udforskes gennem BiQ."