Vilkår

Anvendelse og brug af BiQ er ensbetydende med accept af nedenstående vilkår.

BiQ har til enhver tid ret til at revidere disse vilkår og de kan til enhver tid ændres med øjeblikkelig varsel.

Et abonnement på BiQ forudbetales. Det gælder typisk for ét år og udløber automatisk. Læs mere om vores abonnementer og priser her

Et abonnement på BiQ gælder for én samtidig bruger. Det er tilladt, at op til 5 brugere benytter samme password. Abonnenten hæfter for alle brugeres forbrug på et givent abonnement, og er således ansvarlig for at forhindre misbrug af dette. Videredistribuering af adgangskoder til andre brugere må kun ske inden for samme virksomhed og sker på eget ansvar. Abonnenten er desuden forpligtet til at informere BiQ om uautoriseret brug af brugernavn og password.

BiQ forbeholder sig alle rettigheder til materialet vist på websitet, herunder varemærkeret og ophavsret. Data alene må anvendes til abonnentens egne interne brug. Data må således ikke videresælges, kopieres, videregives eller i øvrigt stilles til rådighed for tredjemand af BiQs slutbrugere under nogen form uden tilladelse fra BiQ, og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

Ethvert misbrug vil medføre spærring for adgangen til BiQ.

BiQ påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet, herunder fejl i selskabsregistreringerne. BiQ kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer, som måtte opstå på websitet. BiQ kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for tab af indtægter, driftstab eller tab af data e.lign. Abonnenten accepterer at skadesløsholde BiQ for ethvert krav, der måtte opstå som følge af abonnentens ulovlige eller erstatningspådragende brug af BiQs database.

BiQ påtager sig intet ansvar for indholdet på de websites, som har links til eller fra BiQ. Hvis det kommer til BiQ's kendskab, at der foregår ulovlig aktivitet på et website, til hvilket der er et link på BiQ, vil det pågældende link dog straks blive fjernet. BiQ forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på websitet. Såfremt en abonnent mener at kontaktdata eller oplysninger er krænkende eller på anden måde uegnet til offentliggørelse, kan det anmeldes til BiQ. Det er dog kun BiQ, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes.

Al kommunikation mellem dig og BiQ i relation til forslag til forbedringer og lignende betragtes som ikke-fortrolig, og kan derfor frit anvendes af BiQ.

Hvis BiQs vilkår skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og deraf ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår ikke.

BiQ kan til enhver tid overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til BiQs netværk, server, systemer o.lign.