Kjær Christensen ApS, cvr: 28108672, pr. 12-10-2017

Ved dekret af 06.10.2017 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Kjær Christensen ApS
CVR-nr. 28108672

Adresse

Dyssevænget 26B
2700 Brønshøj

Sagsnr. K 2035/17-B

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 26.09.2017.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 11.08.2017.

Likvidator har været udmeldt den 19.09.2017.

Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.10.2017.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2017-10-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.