713, Nybøl Ejerlav, Nybøl, pr. 04-12-2018

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

713, Nybøl Ejerlav, Nybøl

Adresse

Freltofte 6
6400 Sønderborg

63, Ragebøl, Dybbøl

Adresse

Freltofte 6
6400 Sønderborg

Tinglyst areal 41.566 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen, der ifølge tingbogen er noteret som en landbrugsejendom med et tinglyst samlet areal på 41.566 m², består dels af matr. 63 Ragebøl, Dybbøl, af areal 20.716 m², som er bygningsparcellen, og dels matr. 713 Nybøl ejerlav, Nybøl, af areal 20.850 m², som er en skovparcel (fredskov).

På bygningsparcellen, Freltofte 6, 6400 Sønderborg, er opført et stuehus ifølge BBR-Meddelelse i 1912 med bebygget areal på 138 m² og samlet boligareal på 178 m², idet 1. salen er udnyttet til beboelse. Der er foretaget til-og ombygning i 1942. Boligen er ubeboet og er vandskadet som følge af et utæt tag, og bygningen trænger til nogen vedligeholdelse. I stueplan forefindes 3 stuer, køkken og toilet samt entre i begge gavle til boligen. På 1. sal forefindes 5 mindre værelser samt toilet og bad.

Bygningsparcellens erhvervsbygninger består af 3 sammenbyggede haller af areal ifølge BBR-Meddelelse på 1.200 m², hvoraf de 2 haller hver især andrager ca. 500 m², medens resten på ca. 200 m² er anvendt til værksted mv. Værkstedsdelen er udlejet til kr. 1.000 pr. måned.

Bygningerne er ifølge BBR-Meddelelse opført i 1987 og navnlig den ene bygning er svært beskadiget på taget, idet der er store huller i tagbeklædningen. Den ene af de store haller er udlejet for et mindre areals vedkommende på ca. 60 m² for en leje på kr. 2.100 pr. kvartal. Bygningerne er opført i beton med søsten som nederste del af bygningerne, medens resten er opført med stålspær og beklædning af stålplader.

Bygningerne opvarmes med træpillefyr. Der tages forbehold for om varmefyret virker.

Til bygningsparcellen er et mindre areal udlagt som eng, og ligeledes er der et mindre areal beplantet med pyntegrønt.

Skovparcellen, som er bygningsløs, har et areal på 20.850 m². Den har ingen adresse, men den er beliggende ved amtsvejen, Nybøl, 6400 Sønderborg. Der vedlægges 2 kort der angiver placeringen i Rundkær skov.

Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand.

De anførte årstal og arealer m.v. er ifølge BBR-Meddelelse, hvorfor der ikke indestås for rigtigheden af disse.

Der tages forbehold for evt. tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 1200000, heraf grundværdi kr. 482500

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Konkursboet Niels Kristian Ladefoged v/kurator, advokat Flemming Jensen for 2/3 og Anne Mette Ladefoged for 1/3

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Flemming Jensen

Dalgasgade 29A
7400 Herning

Auktionsbekendtgører

Advokat Flemming Jensen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


03.01.2019 kl. 09:30
Retten i Sønderborg
Retssal 8
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Erik Jørgensen

Dalgasgade 29A
7400 Herning

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Erik Jørgensen

Dalgasgade 29A
7400 Herning

Ekstra bemærkninger

Ny auktion.
Højeste bud på 1. auktion kr. 650.000.

Såfremt ejendommen ønskes besigtiget kontakt ub@fjlaw.dk eller 87 61 21 34. Såfremt der ikke er tilmeldinger, er der ikke fremvisning.

Vedrørende matr. nr. 713 Nybøl Ejerlav, Nybøl, bemærkes det, at der er tale om en fredskovsparcel. Ifølge kommunen er denne benævnt som liggende Freltofte 6, 6400 Sønderborg, men den har som sådan ingen adresse. Den er beliggende ved amtsvejen, Nybøl, 6400 Sønderborg.

Retskreds

Sønderborg
Sagsnummer: AS 6-440/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2018-12-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.