24f, Udby by, Udby, pr. 04-12-2018

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

24f, Udby by, Udby

Adresse

Gl Assensvej 39
5580 Nørre Aaby

Tinglyst areal 933 m², heraf vej 0 m².

Beboelsesejendom:
Ifølge BBR udgør ejendommens bebyggede areal 49 m² og ejendommens samlede boligareal 84 m², heraf 35 m² udnyttet tagetage.

På ejendommen er endvidere registreret et udhus på 68 m². Dette ses dog stærkt beskadiget af brand.

Ejendommen er opført i 1953 røde sten med rødt tegltag.

Indgang sker i siden af ejendommen.
Der er 4 trin op og indgang til en fordelingsgang med linoleum på gulvet, trappe af træ til 1. sal og dør til køkken og stue. Stuens lofte og vægge bærer af, at der er vandskade.

1. sal:
Repos og adgang til to værelser og et badeværelse, hvidt toilet og vask med håndbruser.

Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg og med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ejendommen opvarmes med el.

Ifølge ejendomsdatarapporten er ejendommen beliggende i landzone i et område med kirkebyggelinier.

Det bemærkes, at adgang til Gl. Assensvej 39 sker via den adgangsvej, der hører til naboejendommen, Gl. Assensvej 41. Se vedhæftede kort over vejforsyning.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

NB: Ovennævnte beskrivelse stammer fra tvangsauktion over ejendommen, den 04.07.2017 og er udarbejdet af den daværende rekvirent, Trolle Advokatfirma, der har oplyst, at beskrivelsen er i henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse, den 23.05.2017 samt BBR-meddelelse. Focus Advokater P/S påtager sig ikke ansvar for beskrivelsens indhold.

Det kan nu supplerende oplyses, at ejendommen pt. ikke er udlejet og der er ikke tilmeldt personer med bopæl på adressen.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 530000, heraf grundværdi kr. 88600

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Auktionskøber: 31372550, Investeringsselskabet Vedbæk ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S
v/Focus Advokater P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Focus Advokater P/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


18.12.2018 kl. 10:30
Retten i Odense

Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Focus Advokater P/S

Englandsgade 25
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Focus Advokater P/S

Englandsgade 25
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Misligholdelsesauktion.

Særlige auktionsvilkår:
Da adgangen til Gl. Assensvej 39, 5580 Nørre Aaby sker via adgangsvejen på Gl. Assensvej 41, 5580 Nørre Aaby, foreslåes det som et særskilt auktionsvilkår, at ejendommene først opråbes hver for sig og derefter samlet. Det højeste bud antages.

Budsummen fordeles:
52% til Gl. Assensvej 39
48% til Gl. Assensvej 41

I forbindelse med misligholdelsesauktionen er det som særskilt auktionsvilkår vedtaget, at rekvirentens omkostninger ved misligholdelsesauktionen - uanset buddets størrelse - betales fuldt ud af auktionskøber. Der henvises til tillæg til den oprindelige salgsopstilling, hvor størstebeløb er opgjort i forbindelse med misligholdelsesauktionen.

Ovennævnte beskrivelse stammer fra tvangsauktion over ejendommen, den 04.07.2017 og er udarbejdet af den daværende rekvirent, Trolle Advokatfirma, der har oplyst, at beskrivelsen er i henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse, den 23.05.2017 samt BBR-meddelelse. Focus Advokater P/S påtager sig ikke ansvar for beskrivelsens indhold.

Retskreds

Odense
Sagsnummer: 359/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2018-12-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.