24d, Udby by, Udby, pr. 04-12-2018

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

24d, Udby by, Udby

Adresse

Gl Assensvej 41
5580 Nørre Aaby

Tinglyst areal 899 m², heraf vej 189 m².

Beboelsesejendom:
Ifølge BBR udgør ejendommens bebyggede areal 49 m² og ejendommens samlede boligareal 84 m², heraf 35 m² udnyttet tagetage.

Ejendommen er opført i 1953 røde sten med rødt tegltag.

Indgang sker i siden af ejendommen.
Der er 4 trin op og indgang til en fordelingsgang, trappe til 1. sal og dør til køkken og stue. Der er linoleum på gulvet i gangen og køkken. I køkken er der pudsede lofter og en lem i gulvet til en lille krybekælder samt køkkenarrangement af ældre dato.
Stue med gulvtæppe, trælofter og brændeovn.

1. sal:
Repos og adgang til to værelser og et badeværelse med terazzogulv, hvidt toilet og vask med håndbruser installeret til vasken.

Bag huset er der et metalpladeskur. Dette er ikke registreret i BBR.

Ejendommen er udlejet og lejer oplyser, at alle hvidevarer tilhører lejer.

Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg og med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Ejendommen opvarmes med el.

Ifølge ejendomsdatrapporten er ejendommen beliggende i landzone i et område med kirkebyggelinjer.

Det bemærkes, at adgang til naboejendommen Gl. Assensvej 39 sker ad samme adgangsvej som til Gl. Assensvej 41. Se kort over vejforsyning.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

NB: Ovennævnte beskrivelse stammer fra tvangsauktion over ejendommen, den 04.07.2017 og er udarbejdet af den daværende rekvirent, Trolle Advokatfirma, der har oplyst, at beskrivelsen er i henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse, den 23.05.2017 samt BBR-meddelelse. Focus Advokater P/S påtager sig ikke ansvar for beskrivelsens indhold.

Ejendommen er udlejet. Lejeindtægten var ved tvangsauktion i 2017 på kr. 3.500 pr. måned.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 490000, heraf grundværdi kr. 67500

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Auktionskøber: 31372550, Investeringsselskabet Vedbæk ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S
v/Focus Advokater P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Focus Advokater P/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


18.12.2018 kl. 10:30
Retten i Odense
Fogedretten
Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Focus Advokater P/S

Englandsgade 25
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Focus Advokater P/S

Englandsgade 25
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Misligholdelsesauktion.

Særlige auktionsvilkår:
Da adgangen til Gl. Assensvej 39, 5580 Nørre Aaby sker via adgangsvejen på Gl. Assensvej 41, 5580 Nørre Aaby, foreslåes det som et særskilt auktionsvilkår, at ejendommene først opråbes hver for sig og derefter samlet. Det højeste bud antages.

Budsummen fordeles:
52% til Gl. Assensvej 39
48% til Gl. Assensvej 41

I forbindelse med misligholdelsesauktionen er det som særskilt auktionsvilkår vedtaget, at rekvirentens omkostninger ved misligholdelsesauktionen - uanset buddets størrelse - betales fuldt ud af auktionskøber. Der henvises til tillæg til den oprindelige salgsopstilling, hvor størstebeløb er opgjort i forbindelse med misligholdelsesauktionen.

Ovennævnte beskrivelse stammer fra tvangsauktion over ejendommen, den 04.07.2017 og er udarbejdet af den daværende rekvirent, Trolle Advokatfirma, der har oplyst, at beskrivelsen er i henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse, den 23.05.2017 samt BBR-meddelelse. Focus Advokater P/S påtager sig ikke ansvar for beskrivelsens indhold.

Retskreds

Odense
Sagsnummer: AS 360/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2018-12-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.