14l, Hjarup by, Hjarup, pr. 05-12-2018

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

14l, Hjarup by, Hjarup

Adresse

Hjarup Byvej 27
6580 Vamdrup

Villa - Hjarup.

Tinglyst areal 530 m², heraf vej 288 m².

Nærværende beskrivelse af ejendommen er udarbejdet på baggrund af besigtigelse, oplysninger fra tilgængelige offentlige oplysninger i BBR-meddelelse, ejendomsdatarapport og tingbog. Besigtigelsen er foretaget af en usagkyndig, der særligt har noteret sig følgende:

Ejendommen er opført i 1780 i mursten, og taget er forsynet med eternittagplader. Ældre hvide trævinduer. Nogle af vinduerne trænger til udskiftning og andre til vedligeholdelse. Facaden er pudset og har farven lys grå.

Ejendommen, der er et fritliggende enfamilieshus, indeholder 2 indgange, en fra gårdspladsen og en fra vejen. Fra gårdspladsen kommer man ind i et mellemstort bryggers med hvidt skabs-/skuffearrangement, træloft, klinker på gulvet og en ældre vaskemaskine fra Whirlpool. Fra bryggers er loftlem med stige til loftet. Fra bryggers er der adgang til lille toilet/badeværelse og køkken. Toilettet er med klinker på gulvet, toilet, vask og bruser. Køkkenet er med klik gulv, træloft, i lyse elementer og der er et komfur fra Gorenje, emhætte af ukendt mærke, køleskab fra Vestfrost. Der er ligeledes et lille viktualierum. Fra køkkenet kommer man ind i stuen som har gulvtæppe, træloft samt brændeovn. Fra stuen er der adgang til det ene værelse ligger ved stuen og er med mørkt trægulv, træloft og skab samt lille entré ud til vejen. Entré med linoleumsgulv. Fra entré ligger det andet værelse med klik gulv og træloft.

Til ejendommen hører en lille have. Haven trænger til vedligeholdelse. Indkørsel til gårdsplads samt en ekstra parkeringsmulighed.

Der er ligeledes en bygning med garage/skur med ståltag, samt værksted/skur med eternittag. Der ligger nogle små træ udhuse/bokse bag huset. Ud fra det vedlagte matrikelkort kan det stilles tvivl ved disse udhuses placering i forhold til ejendommens matrikel. Køber skal selv undersøge dette forhold yderligere.

Landzone
Vejforsyning: Offentlig
Kommune- og lokalplaner: se ejendomsdatarapport
Bevaringsværdi

Køber gøres opmærksom på, at bygning 1 (parcelhus) er kategoriseret med bevaringsværdi 7. Hvilket betyder at det ofte er bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.

Karaktererne 1-3 regnes for høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Spildevand

Køber gøres opmærksom på, at der jf. ejendomsdatarapporten er planlagt ændring af kloaktype. Det skal ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Se yderligere information i ejendomsdatarapporten.

Oplysning fra offentlige registre:

Tinglyst grundareal 530 m², heraf vej 288 m². Ejendomsværdi pr. 01.10.2017 kr. 700.000, heraf grundværdi kr. 199.800.

Oplysning fra BBR-meddelelse:

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Anlægsnr.: 1: Tank (produkt på væskeform), i drift, Herning Beholderfabrik, etableret 1969, indendørs, 1.200 L, fabrikations år 1969.

Bemærkninger omkring anlæg: Der findes intet arkivmateriale, om hvorvidt olietanken er afblændet/fjernet.

Bygningsnr. 1: Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Opførelsesår: 1780. Ydervæg: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækning: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Samlet bebygget areal: 90 m², samlet boligareal 90 m², heraf lovlig beboelse i kælder 0 m², samlet kælderareal 0 m² og tagetage 0 m². Antal etager uden kælder og tagetage: 1. Varmeinstallation: centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr. Opvarmningsmiddel: naturgas.

Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal badeværelser: 0. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

Bygningnr. 2: Garage opført i 1000 med et bebygget areal på 20 m².

Bygningnr. 3: Udhus opført i 1000 med et bebygget areal på 44 m².

Køber gøres opmærksom på at de mindre skure/bokse bag ejendommen muligvis ikke er korrekt noteret på BBR, og at der ikke er anført eksisterende badeværelse. Køber skal selv sørge for dette forhold.

Der gøres særligt opmærksom på, at den vedlagte tilstandsrapport (fra 10.10.2000) alene er af informativ karakter, og således ikke medfører mulighed for at tegne ejerskifteforsikring etc.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5375

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 700000, heraf grundværdi kr. 199800

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter: Hans Morten Rasmussen v/bobestyrer, advokat Ann Schrøder, Andersen Partners

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter: Hans Morten Rasmussen v/bobestyrer, advokat Ann Schrøder, Andersen Partners v/advokat Jesper Knudsen
Andersen Partners
Jernbanegade 31
6000 Kolding

Auktionsbekendtgører

Andersen Partners

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


03.01.2019 kl. 13:20
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Andersen Partners

Jernbanegade 31
6000 Kolding

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5375

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion.
Bud på første auktion var kr. 40.000.

Retskreds

Kolding
Sagsnummer: AS 7-482/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2018-12-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.