3b, Gadegård, Humlum, pr. 05-12-2018

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3b, Gadegård, Humlum

Adresse

Oddesundvej 25
7600 Struer

Ejendommen er opført i år 1900 og til- eller ombygget i 1978. Ejendommen er opført i mursten med eternittag. Bebygget areal og boligareal udgør 130 m².

Tinglyst areal udgør 5.516 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er indrettet med entre, lille kontor, værelse, toilet med bruser, baggang, køkken med brændeovn, og større stue med lavt til loftet. Der forefindes et mindre værksted for enden i bygningen.
Ejendommens 1. sal er udnyttet med to værelser og to mellemgange, hvilket ikke fremgår af BBR. Denne udnyttelse kan således være ulovlig.

På ejendommen forefindes 2 udhuse, samt carport. Disse fremgår ikke af BBR, hvorfor opførelsen kan være ulovlig. Endvidere forefindes et drivhus.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af tilstandsrapport, udarbejdet den 16.02.2004. Henset til rapportens alder, er den ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.
Ejendommen er omfattet af kommuneplan.

Ifølge BBR er følgende oplyst:
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse.
Ejendommen skal separatkloakeres, før der flytter nogen ind på adressen. Kontakt Struer Kommune. Der henvises i den forbindelse til det i salgsopstillingen vedhæftede brev af 08.05.2018 fra Struer Forsyning benævnt ”orientering om kloakering iht. spildevandsplan”.

Energioplysninger:
Varmeinstallation: Varmepumpe.
Opvarmningsmiddel: Elektricitet.
Supplerende varme: Solpaneler.
Der forefindes nedgravet olietank fra 1978. Det vides ikke, om tanken er opgravet / behørigt afblændet.

Nærværende tvangsauktion er ikke omfattet af momslovens § 46b, jf. stk. 4, idet tvangssalget sker fra et insolvent bobestyrerbo.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogeden, rekvirenten eller boet kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Realkreditlånet forfalder ved ejerskifte.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 670000, heraf grundværdi kr. 136500

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Det insolvente bobestyrerbo efter Karl Ejnar Rolighed

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Det insolvente bobestyrerbo efter Karl Ejnar Rolighed
v/bobestyrer, advokat Peter Hviid
Søndergade 26
7830 Vinderup

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


19.12.2018 kl. 14:30
Retten i Holstebro
Fogedretten, Retssal C
Stationsvej 58
7500 Holstebro

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen

Søndergade 26
7830 Vinderup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holstebro, Fogedretten og www.itvang.dk

Rekvirering af salgsopstilling


www.itvang.dk eller Advokatfirmaet Hviid & Frederiksen, js@hviid-frederiksen.dk

Søndergade 26
7830 Vinderup

Ekstra bemærkninger

Ny auktion.
Højeste bud på 1. auktion: kr. 77.000.

Retskreds

Holstebro
Sagsnummer: AS 10A-281/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2018-12-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.