5 e, Bjergby by, Bjergby, pr. 09-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5 e, Bjergby by, Bjergby

Adresse

Nordmorsvej 37
7950 Erslev

Ifølge BBR er der tale om et fritliggende (enfamilieshus) opført i år 1877 og til-/ombygget i 1979 med et samlet boligareal på 186 m² i et plan. Ejendommen er ifølge BBR bygget af mursten (tegl, kalksten, cementsten) med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit).

Ejendommen er beliggende i landzone.

Til ejendommen hører carport iflg. BBR på 50 m² opført i 1988. Garagens ydervægsmateriale udgør iflg BBR træbeklædning med tagdækning af andet materiale.

Iflg. BBR er ejendommen med tinglyst areal i alt 4.794 m², hvoraf vej udgør 0 m², en nedlagt landbrugsejendom med bebyggelsesprocent 14,7.

Ejendommen indeholder iflg. BBR: 6 værelser, 1 badeværelse og 1 toilet, køkken (med afløb og kogeinstallation).

Ejendommens varmeinstallation udgør iflg. BBR centralvarme fra eget anlæg, et-kammerfyr med opvarmningsmiddel: flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

Vandforsyningen sker fra privat alment vandforsyningsanlæg og ejendommens afløbsforhold udgør iflg. BBR mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Der foreligger ingen kendt udledningstilladelse iflg. BBR.

Ejendommens installationers stand er ukendt, hvorfor rekvirenten ikke indestår for funktionsdygtigheden af installationerne.

Der foreligger iflg. BBR og ejendomsdatarapporten ingen oplysninger registreret omkring evt. olietank på ejendommen.

Da ovennævnte beskrivelse udelukkende er baseret på oplysninger fra BBR, tages der forbehold for rigtigheden heraf, ligesom det vil være op til auktionskøber at få registreret og lovliggjort de evt. faktiske forhold vedr. ejendommen, som ikke umiddelbart ses registreret i BBR.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 490000, heraf grundværdi kr. 53700

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter John Karsten Andersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter John Karsten Andersen
v/bobestyrer, advokat Lauge Fastrup
Vestergade 24
7700 Thisted

Auktionsbekendtgører

Advokater Haumann & Fastrup

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


05.02.2019 kl. 09:00
Retten i Holstebro
Afdelingskontoret i Thisted
Skovgade 30
7700 Thisted

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokater Haumann & Fastrup
Advokat Lauge Fastrup
Vestergade 24
7700 Thisted

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holstebro, Stationsvej 58, 7500 Holstebro

Rekvirering af salgsopstilling


Advokater Haumann & Fastrup

Vestergade 24
7700 Thisted

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen finder sted den 28.01.2019 kl. 14.00 - 14.30, såfremt der er sket tilmelding forinden. Tilmelding til fremvisning sendes pr. mail til: ds@advokatkontor.dk

Retskreds

Holstebro
Sagsnummer: AS 10B-395/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.