16ie, Bjerne by, Horne, pr. 10-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

16ie, Bjerne by, Horne

Adresse

Mejsevej
5600 Faaborg

Tinglyst areal 21.890 m², heraf vej 2.028 m².

Ejendommen er en ubebygget grund, der er beplantet, dels med kirsebærtræer og dels henligger som mark.

Grunden er ikke byggemodnet. Enhver form for byggemodningsomkostninger af enhver art skal betales af køber.

Vedr. udstykning: I forbindelse med udstykning af matr. nr. 16 ie Bjerne by, Horne er der udarbejdet kortmateriale af landinspektør. Vedr. hævd: I forbindelse med, at boet har haft søgt gennemførelse af salg i fri handel ved salgsoplæg fra Nybolig Faaborg med projektforslag, har en gruppe beboere på Ternevej og Mejsevej gjort hævd gældende i forhold til en del af arealet, som ligger umiddelbart nord for ejendommene Ternevej 7-19. Rekvirenten bestrider, at der er vundet hævd på færdsel på pågældende areal, dels har der aldrig været givet tilladelse til færdsel på arealet, dels har der ej heller fundet noget færdsel sted på arealet fra pågældendes side i tidligre ejers ejertid og et eventuel hævd må under alle omstændigheder anses for ekstinkveret i forbindelse med tinglysning af konkursdekretet den 08.03.2017. Vedr. moms: Da ejendommen er en grund må auktionskøber påregne, at budsummen skal tillægges moms pt. 25%, ligesom størstebeløbet særskilt er tillagt moms pt. 25% og begge momsbeløb skal afregnes særskilt til Skat. Vedr. særlige auktionsvilkår: Såfremt auktionskøber ikke er forpligtet til at betale momsen til Skat foreslås det som særlig auktionsvilkår, at momsbeløbet principalt tilfalder udækket panthaver i prioritetsorden subsidiært rekvirenten – konkursboet Finn Banke. Vedr. forsøg på salg i fri handel: Kurator har efter aftale med boets kreditorer, herunder panthaver, forsøgt gennem Nybolig Faaborg at få gennemført en udstykning af ejendommen i 9. Det arbejde som disse oplæg/forhandlinger/aftaler har medført for rekvirenten er således medtaget som en del af størstebeløbet og som en post udenfor budsummen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 0, heraf grundværdi kr. 0

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Finn Banke under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Stig Haack Pedersen
AdvokatFyn A/S
Algade 33
5750 Ringe

Auktionsbekendtgører

Advokat Stig Haack Pedersen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


29.01.2019 kl. 09:00
Retten i Svendborg
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Stig Haack Pedersen
AdvokatFyn A/S
Algade 33
5750 Ringe

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Stig Haack Pedersen
AdvokatFyn A/S
Algade 33
5750 Ringe

Ekstra bemærkninger

Ny auktion efter begæring fra en panthaver.
På 1.auktion blev højeste bud på kr. 600.000.
Mindste overbud kr. 10.000.

Nærværende oplysninger kan tillige fås på internettet www.tvangsauktioner.dk

Ejendomsværdi er uoplyst, idet ejendommen ikke er særskilt vurderet.

Retskreds

Svendborg
Sagsnummer: AS 7-353/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-10 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.