7k, Tårup by, Barløse, pr. 11-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7k, Tårup by, Barløse

Adresse

Salbrovad 36
5610 Assens

Ejendommen er en beboelsesejendom beliggende i mindre bysamfund, tæt på Assens.

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1908 i gule mursten med tagdækning af eternitplader. Ejendommen er delvist udstyret med nyere plast termovinduer i stueetagen. Det samlede areal er ifølge BBR oplyst til 102 m². Det fremgår ikke, om den udnyttede tagetage er en del heraf.

Det tinglyste areal er på i alt 1.143 m².

Ejendommen er beliggende ud til offentlig vej.

Til ejendommen hører en større have med flere skure til høns/hunde samt et ældre legehus. Et udhus er registreret i BBR med 12 m² uden nærmere specifikation for opførelsesår og materialer.

Ejendommen indeholder entre med adgang til større badeværelse samt til ældre elementkøkken. Fra køkkenet er der adgang til stue. Fra køkkenet er der adgang til den udnyttede tagetage, som er èt stort rum. Hvidevarer er bortfjernet.

Til ejendommen er opført ikke-færdiggjort tilbygning i træ, delvist med oprindelig terrasseflisebelægning, der indeholder forstue, lille toilet og større rum med oliefyr og olietank.

Ejendommen bærer overalt præg af ikke-færdiggjort tilbygning og renovering.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med olie. Der forefindes et oliefyr og en overfladetank.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-fagkyndig besigtigelse, offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlig-hed. Efter det oplyste er varmeanlægget frakoblet og der er demonteret rør og radiatorer. Elinstallationen er under udskiftning og virker ikke.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 760000, heraf grundværdi kr. 236600

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Adkomsthavere har navne- og adressebeskyttelse

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/ advokat Jess Lykke Gregersen
Albanigade 30
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Advokat Jess Lykke Gregersen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


29.01.2019 kl. 10:00
Retten i Odense
Tinghusgården
Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Fyn A/S v/ Ingelise B. Larsen

Albanigade 30
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense, tvangsauktionsafdelingen

Rekvirering af salgsopstilling


Retten i Odense
Tinghusgården
Albanigade 30
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan rekvireres gratis på www.itvang.dk eller www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

Odense
Sagsnummer: AS 541/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.