10c, Hvejsel by, Hvejsel, pr. 11-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

10c, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11ø, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11a, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11aa, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11y, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11z, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

11æ, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

2n, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

23 c, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

36c, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

52, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

59, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

61, Hvejsel by, Hvejsel

Adresse

Gl. Tingvej 10
7300 Jelling

Tinglyst areal 1.172.951 m², heraf vej 2.212 m².

Ejendommen er en svin- og planteavlsejendom med et jordtilliggende på 117.295,1 ha. Der er ikke afgrøder på jorden eller dyr i staldene.

Der er ifølge det oplyste rødstenstalde med udnyttelse til kip og rationelle arbejdsgange. Driftsbygningerne er indrettet med plads til 3.000 stk. 7-30 kg. grise samt 1.100 stipladser til sl. svin. Staldene er ifølge det oplyste renoverede i 2000-2004 med godt inventar, Skov ventilation, vådfodring + tørfodring i klimaafdelingen.

Der er ifølge det oplyste miljøgodkendelse til 4.600 slagtesvin og 24.320 smågrise (7-26 kg).

Bygning 1 – Stuehus Gl. Tingvej 10

Stuehus opført ifølge BBR i 1904 i røde mursten med naturskifer. Det bebyggede areal ifølge BBR andrager 188 m², kælderareal 20 m², udnyttet tagetage 130 m². Samlet boligareal 288 m² og erhvervsareal 30 m². Ejendommen er ifølge det oplyste moderniseret i 2010. Gulve af træ og klinker.

Huset er indrettet med entre med adgang til gæstetoilet, soveværelse, køkkenalrum, stue, badeværelse samt værelse.

Ved besigtigelsen forefandtes Siemens komfur, Bosch opvaskemaskine, Termex emhætte, Brandt keramisk kogeplade samt indbygget køleskab.

Første salen er indrettet med 4 værelser, loftsrum og badeværelse.

Der er med direkte udgang fra huset en garage med port og fladt tag.

Opvarmning: Stokerfyr af mærket Baxi til piller
Vandforsyning: Ifølge BBR enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme).
Afløbsforhold: Ifølge BBR Ældre nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd.

Huset er udlejet, jf. lejekontrakt. Husleje kr. 7.500 tillige med a’conto el kr. 500. Der er indbetalt depositum med kr. 22.500.

Bygning 2 – Stuehus Gl. Tingvej 15 - medhjælperbolig
Stuehus opført ifølge BBR i 1933 af røde mursten og røde tagsten. Det bebyggede areal ifølge BBR andrager 56 m² samt udnyttet tagetage 34 m². Samlet boligareal 90 m².

Huset er indrettet med entre med opgang til loft og nedgang til lille kælder med oliefyr. Der er stue med brændeovn, køkken, badeværelse og baggang. Loftet er indrettet med 2 værelser.
Der var ved besigtigelsen Voss komfur, emhætte samt Atlas køle/frys.

Der er et lille udhus. Huset henstår tomt.

Opvarmning: Olie – Olietank ifølge ejer i jorden.
Vandforsyning: Ifølge ejer fra naboejendommen Gl. Tingvej 10.
Afløbsforhold: Ifølge det oplyste pumpes spildevang fra Gl. Tingvej 15 til Gl. Tingvej 10.

Bygning 3 – Ifølge BBR Stald til kvæg m.v.
Ifølge BBR opført i 1940 på 400 m² samt udnyttet tagetage 400 m². Samlet erhvervsareal 800 m². Opført i mursten med eternittag.

Bygning 4 – Ifølge BBR Stald til svin
Ifølge BBR opført i 1970 til/ombygget i 1994. Bebygget areal ifølge BBR 700 m².
Opført i mursten med eternittag.

Bygning 5 – Ifølge BBR Lade til foder, afgrøder m.v.
Opført ifølge BBR i 1940. Bebygget areal ifølge BBR 288 m².
Opført i mursten med eternittag.

Bygning 6 – Ifølge BBR Maskinhus, garage m.v.
Opført i 1975. Bebygget areal 250 m². Opført i mursten med metalplader.

Bygning 7 – Ifølge BBR Stald til kvæg m.v.
Opført i 1875. Bebygget areal 240 m². Opført i mursten med metalplader.

Bygning 8 – Ifølge BBR stald til svin
Opført i 2000. Bebygget areal 1.170 m². Opført i betonelementer med metalplader.

Betalingsrettigheder:
Der medfølger ikke betalingsrettigheder. Køber kan kontakte kurator Michael Hansen – Penta Advokater med henblik på evt. køb heraf.

Servitut tinglyst 08.04.2013 –Dan-Corn A/S
Servitutten vil ifølge det oplyste, blive aflyst.

Servitutter:
Med hensyn til servitutter henvises i al væsentlighed til www.tinglysning.dk

Jagtret:
Jagtretten er ledig fra overtagelsen på auktion.

Bemærkninger for grund ifølge BBR:
Gyllebeholder på 800 m³
Gyllebeholder på 1.500 m³ fra 1994
Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2000
Fodersilo på 750 m³ samt 1.000 m³

Anlægsnr. 2 ifølge BBR – Tank indendørs etableret 2003.
Anlægsnr. 3 ifølge BBR – Silo areal 167 etableret 2011.

Iht. tilsynsrapport fra Vejle Kommune af 11.12.2018 skal det dykkede indløb i gyllebeholderen fra 1978 reetableres, idet det ikke er korrekt monteret.

Køber overtager gylle i gylletankene, som de er pr. auktionsdagen.

Beskrivelsen er baseret på besigtigelse af én ikke byggesagkyndig samt på oplysninger i BBR, hvilke oplysninger der ikke indestås for.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 23400000, heraf grundværdi kr. 5694900

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Landbrugsselskabet af 1. august 2018 ApS under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

DLR Kredit A/S
c/o Penta Advokater
Hedemarken 23
7200 Grindsted

Auktionsbekendtgører

Penta Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


31.01.2019 kl. 09:40
Retten i Kolding
Fogedretten, Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Penta Advokater

Hedemarken 23
7200 Grindsted

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Penta Advokater

Hedemarken 23
7200 Grindsted

Ekstra bemærkninger

Det bemærkes, at auktionen er omberammet fra 10.01.2019.

Retskreds

Kolding
Sagsnummer: AS 7-474/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-11 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.