218d, Slagelse markjorder, pr. 22-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

218d, Slagelse markjorder

Adresse

Pantholm 10
4200 Slagelse

Tinglyst areal 793 m²

Huset er et fritliggende enfamilieshus, der iflg. BBR er opført i 1967 med et samlet boligareal på 117 m². Huset er opført i mursten med tagdækning af fibercement.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af ikke-sagkyndig besigtigelse den 12.12.2018 uden ejers tilstedeværelse, offentlige oplysninger, BBR-ejermeddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Iflg. BBR er huset opdelt i 4 værelser, 1 bad, 1 toilet og eget køkken på en etage.

Til huset hører en carport, der iflg. BBR måler 20 m².

Det blev konstateret ved besigtigelsen, at carporten er opført i træ med tagdækning af trapezplader uden port.
Til ejendommen hører et udhus på 12 m², der er opført i ukendt materiale.

Udendørs er huset omgivet af græs med en indhegnet flisebelagt terrasse i baghaven.

Underlaget i indkørslen til carporten starter som grus, men overgår til fliser, når det kommer under overdækning.

Iflg. BBR befinder der sig 2 tankanlæg på ejendommen på henholdsvis 2500L og 1200L.
Tanken på 2500L er en nedgravet/underjordisk tank, der er tømt og afblændet i 1990.
Tanken på 1200L er en udendørs tank fra 2011 med sløjfningsfrist d. 24.11.2051.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med centralvarme fra eget anlæg, der gør brug af flydende brændsel. Der er supplerende varme i form af en ovn til fast brændsel.
Vandforsyning sker ifølge BBR fra et alment vandforsyningsselskab med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Der er planlagt separat kloakering.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 1150000, heraf grundværdi kr. 427100

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Henrik Hørlyk Johansen og Mette Norman Johansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Slagelse Kommune
Advokat Lars Thurø Møller
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advokat Lars Thurø Møller

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


06.02.2019 kl. 10:10
Retten i Næstved
Møderum 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Lars Thurø Møller

Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Lars Thurø Møller

Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ekstra bemærkninger

Retskreds

Næstved
Sagsnummer: AS 3-770/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-22 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.