22e, Als Overdrev, Als, pr. 24-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

22e, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

7, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

9y, Buddum by, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

22f, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

6a, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

5, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

40c, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

23c, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

38d, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

21d, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

21b, Als Overdrev, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

9g, Buddum by, Als

Adresse

Korupvej 131
9560 Hadsund

Tinglyst areal 30,9389 ha, heraf vej 3.012 m².

Ejendommen har været drevet sammen med landbrugsejendommen Vandkærvej 24, 9560 Hadsund, og 3 bygningsløse landbrugsejendomme, Kærvej 52, 9560 Hadsund, Hadsundvej 81, 9560 Hadsund, og matr. nr. 55 c Als Overdrev, Als.

Ejendommen er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

Rødstens stuehus opført i 1996 i 1,5 plan med et bebygget areal på 129 m², samlet boligareal 230 m² iflg. BBR.

Huset er indrettet med entré, gæstetoilet, køkken-alrum med udgang til terrasse, stue, baggang-bryggers samt værelse. 1. sal er indrettet med repos, 3 værelser, soveværelse samt stort badeværelse med kar og bruseniche.

Der medfølger følgende hårde hvidevarer: køleskab mrk. Gorenje, emhætte mrk. Brandt, bord-komfur mrk. Voss, indbygningsovn mrk. Aeg, opvaskemaskine mrk. Bosch.

Der gives ingen garanti for hvidevarernes funktionsevne.

Ejendommens opvarmes med centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr.

Stuehusets afløb er ifølge BBR/ejendomsdatarapport mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse er oplyst ikke påkrævet).

Driftsbygninger består af.:
Garage med hejseport, 2 diverse rum, fyrrum med pillefyr, som ikke fremgår af BBR og pillefyret er ikke i drift.

Staldanlæg til svineproduktion - slagtesvinestald med kap. til 800 stk, ca. 50 stier i et hus.

Klimastalde med kap. til 1.200 stk., indrettet med 8 rum samt rum til restgrise.

Der er delspalter, tørfodringsanlæg, blanderi samt udleveringsrum.

Nyere staldanlæg til kødkvæg med oplyst kap. til ca. 69 moderdyr med opdræt, ialt ca. 140 kreaturer i 2 stalde, der er bygget sammen, med dybstrøelsesbokse med fanggitter, foderbord m.v. samt diverse bokse til ungdyr, opført i 2013-2014. Der tages forbehold herfor, besigtigelse er nødvendig.

Ejendommen sælges uden besætning.

De for nedenfor anførte bygninger anførte arealer og opførelsesår er iflg. BBR-ejermeddelelsen og uden ansvar for sælger/boet og panthaver.

Staldbygning til kvæghold, indlagt vand +ventilation, mursten (tegl, kalksten, cementsten), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 80 m² 1900.

Staldbygning til svinehold, isolering af lejer m.v., indlagt vand og ventilation, mursten (tegl, kalksten, cementsten), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 100 m² 1945.

Ladebygning, mursten (tegl, kalksten, cementsten), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 448 m² 1900.

Staldbygning til svinehold, indlagt vand + ventilation, letbeton (lette bloksten, gasbeton), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 723 m² 1979/1996.

Staldbygning til svinehold, indlagt vand + ventilation, letbeton (lette bloksten, gasbeton), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 447 m² 1989/1993.

Maskinhus, metalplader, fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 375 m² 1991.

Staldbygning til svinehold, indlagt vand + ventilation, betonelementer (etagehøje betonelementer), fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit) 653 m² 1993.

Dybstrøelsesstald, staldbygning til kvæghold, metalplader, fibercement (asbestfri) 385 m² 1997.

Gyllebeholder fra 1992 med kap. på 1.600 m³, er sidst kontrolleret i 2010 samt mødningsanlæg, etableret i 2014 skal kontrolleres før yderligere drift. Beholderkontrol er således nødvendigt for lovlig benyttelse.

Mødningsanlæg fra 2014 (Bemærkning på BBR: BS 2013-0214 afsluttet uden bilag 8 – erklæring vedr. teknisk dokumentation).

Tekniske anlæg iflg. BBR
Olietank over terræn, udendørs, etableringsår: 2008. Driftsstatus i henhold til BBR: i drift – typegodkendelsesnr. 51-5023. Ingen tankattest.

Mødningsanlæg, etableringsår 2014 (Bemærkning: BS 2013-0214 afsluttet uden bilag 8 – erklæring vedr. teknisk dokumentation).

Gyllebeholder i drift, etableringsår: 1992 - 161 m³.

Et evt. myndighedskrav om de nævnte eller yderligere registrering af øvrige på ejendommen værende anlæg, herunder i forhold til olietanke, pillefyr, mødningsanlæg og gyllebeholdere samt enhver tænkelig anden installation, er sælger/konkursboet uvedkommende, og auktionskøber afholder selv diverse omkostninger hertil, idet salg på tvangsauktion sker uden ansvar for fejl og mangler for sælger.

Der medfølger ingen maskiner eller andet løsøre.

Der medfølger ingen beholdninger af nogen art.

På auktionsdatoen er alle til- og bortforpagtninger ophørt.

Jagtret – er fri for auktionskøber.

Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af rettighedshaver.

Der er ansøgt om EU tilskud til ca. 168 ha i 2018, heraf ca. 28,7 ha lagt i brak (primært græsarealer) som tilfalder konkursboet.

Markplaner, sædskifteoversigt, gødningsregnskaber mv. er vedlagt salgsopstillingen.

Der forefindes flyvehavre og bjørneklo på ejendommens jorder.

Konkursboet har tilsået 129,44 ha af ejendommens jorder med vinterhvede og vinterbyg.

Markplan for 2019 er under udarbejdelse hos konkursboets planteavlskonsulent.

Gødningsregnskab pr. auktionsdagen indberettes af konkursboet.

Mariagerfjord Kommune har foretaget miljøtilsyn på ejendommen den 13.12.2018 og rapport for Korupvej 131 er vedlagt salgsopstillingen. Auktionskøber indtræder i opfyldelse af miljømyndighedens indskærpelse af evt. fjernelse eller indrykning af pumperør over gyllebeholderen, idet fristen for opfyldelse af forholdet af konkursboet er begæret udsat. Ny frist herfor er endnu ikke modtaget.

Salgsopstilling er tilgængelig på tvangsauktioner.dk.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 9300000, heraf grundværdi kr. 996700

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jens Martin Werner under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jens Martin Werner under konkurs v/kurator, advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


12.02.2019 kl. 13:00
Retten i Aalborg
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Anni Hansen på e-mail ah@haugaardbraad.dk med oplysning om sags nr. 64530/ah senest 01.02.2019.

Retskreds

Aalborg
Sagsnummer: AS 16-479/2019

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.