28l, Veddum by, Skelund, pr. 24-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

28l, Veddum by, Skelund

Adresse

Kærvej 52
9560 Hadsund

47c, Veddum by, Skelund

Adresse

Kærvej 52
9560 Hadsund

15p, Veddum by, Skelund

Adresse

Kærvej 52
9560 Hadsund

15f, Veddum by, Skelund

Adresse

Kærvej 52
9560 Hadsund

Tinglyst areal 43,1755 ha, heraf vej 4.215 m².

Bygningsløs landbrugsejendom.

Jordarealet har været drevet sammen med hovedejendommen, Korupvej 131, 9560 Hadsund, og landbrugsejendommen Vandkærvej 24, 9560 Hadsund, samt 2 bygningsløse landbrugsejendomme, Hadsundvej 81, 9560 Hadsund, og matr. nr. 55 c Als Overdrev, Als.

Jordstykket er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

På auktionsdatoen er alle til- og bortforpagtninger ophørt.

Jagtret – er fri for auktionskøber.

Det gøres opmærksom på, at der på jordarealet er tinglyst deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning, hvorfor der ved køb af jordarealet er krav om, at dette til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af rettighedshaver.

Der er ansøgt om EU tilskud til ca. 168 ha i 2018, heraf ca. 28,7 ha lagt i brak (primært græsarealer) som tilfalder konkursboet.

Markplaner, sædskifteoversigt, gødningsregnskaber m.v. er vedlagt salgsopstillingen.

Der forefindes flyvehavre og bjørneklo på ejendommens jorder.

Konkursboet har tilsået 129,44 ha af ejendommenes jorder med vinterhvede og vinterbyg.

Markplan for 2019 er under udarbejdelse hos konkursboets planteavlskonsulent.

Gødningsregnskab pr. auktionsdagen indberettes af konkursboet.

Salgsopstilling er tilgængelig på tvangsauktioner.dk

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 7450000, heraf grundværdi kr. 1616700

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jens Martin Werner under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jens Martin Werner under konkurs v/kurator, advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


12.02.2019 kl. 13:00
Retten i Aalborg
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Retskreds

Aalborg
Sagsnummer: AS 16-494/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.