55c, Als Overdrev, Als, pr. 24-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

55c, Als Overdrev, Als

Adresse

(Ingen adresse)
9560 Hadsund

Tinglyst areal 7.994 m², heraf vej 0 m².

Landbrugslod uden bygningssæt og uden adresse - kortblad 640109.

Jordarealet har været drevet sammen med hovedejendommen, Korupvej 131, 9560 Hadsund, og landbrugsejendommen Vandkærvej 24, 9560 Hadsund, samt 2 bygningsløse landbrugsejendomme, Kærvej 52, 9560 Hadsund, og Hadsundvej 81, 9560 Hadsund.

Jordstykket er beliggende i Mariagerfjord Kommune.

På auktionsdatoen er alle til- og bortforpagtninger ophørt.

Jagtret – er fri for auktionskøber

Det gøres opmærksom på, at der på jordarealet burde være tinglyst deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning, hvorfor der ved køb af jordarealet er krav om, at dette til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning.

Betalingsrettighederne medsælges ikke ved tvangsauktionen, men der er formentlig mulighed for at købe betalingsrettighederne efterfølgende af rettighedshaver.

Der er ansøgt om EU tilskud til ca. 168 ha i 2018, heraf ca. 28,7 ha lagt i brak (primært græsarealer) som tilfalder konkursboet.

Markplaner, sædskifteoversigt, gødningsregnskaber mv. er vedlagt salgsopstillingen.

Der forefindes flyvehavre og bjørneklo på ejendommens jorder

Konkursboet har tilsået 129,44 ha af ejendommenes jorder med vinterhvede og vinterbyg.

Markplan for 2019 er under udarbejdelse hos konkursboets planteavlskonsulent.

Gødningsregnskab pr. auktionsdagen indberettes af konkursboet

Salgsopstilling er tilgængelig på tvangsauktioner.dk

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 140000, heraf grundværdi kr. 30800

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jens Martin Werner under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jens Martin Werner under konkurs v/kurator, advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Retten i Aalborg, Fogedretten

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


12.02.2019 kl. 13:00
Retten i Aalborg
Retssal 2
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Anders Braad
Haugaard Braad Advokatpartnerselskab
Skibbrogade 3
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Retskreds

Aalborg
Sagsnummer: AS 16-491/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.