75c, Slagelse Markjorder, pr. 24-01-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

75c, Slagelse Markjorder

Adresse

Søndermarksvej 5, 3
4200 Slagelse

75e, Slagelse Markjorder

Adresse

Søndermarksvej 5, 3
4200 Slagelse

Ejerlejlighed i Byskovparken i Slagelse.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 17.01.2019 registreres lejlighed til beboelse i etageboligbebyggelse i mursten med built-up tag.

Indrettet med entré med vaskemaskine installeret i garderobe, badeværelse med toilet og bruseniche, stue med udgang til lukket altan, åbent køkken med elkomfur, emhætte og køleskab samt soveværelse.

Ifølge BBR beboelsesejerlejlighed på 43 m² med 5 m² fællesareal og 11 m² lukket altan.

Beliggende i etagebolig-bygning med 48 boliger opført i 1971 i mursten med built-up tag.

Fjernvarme/blokvarme.

Bemærkning om, at trapperum og gangareal er delt ligeligt ud på lejlighederne, og at altaner ikke er medregnet i lejlighedernes areal.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.

Omfattet af kommuneplaner.

Omfattet af spildevandsplaner med separatkloakering og renseklasse.

Beliggende i forsyningsområde med fjernvarme og forbud mod elvarme.

Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.

Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser og i følsomt indvindingsområde.

Beliggende inden for skovbyggelinje.

Se vedlagte Ejendomsdatarapport med bilag, herunder Energimærkningsrapport gyldig til den 04.04.2027.

Omfattet af vedtægter for Ejerforeningen Byskovparken med pligt til ved ejerskifte at forhøje sikkerheden for forpligtelser over for ejerforeningen til kr. 49.000 og betale omkostningerne herved, herunder gebyr til ejerforeningen med kr. 1.750, jf. vedtægternes § 9, jf. § 20.

Ejerforeningsbidrag pr. måned andrager fællesudgifter med kr. 610, vand kr. 245, vandafledning kr. 284 og ydelse på fælleslån kr. 127, i alt kr. 1.266.

Brugsret til kælderrum nr. 419.

Se vedlagte administratoroplysninger, vedtægter, ejerlejlighedskort, forsikringspolice, husorden, nyhedsbrev, referat fra ordinær generalforsamling den 20.03.2018, bestyrelsens årsberetning for 2017, årsrapport for 2017 med budget 2018, seneste forbrugsregnskab for varme og seneste forbrugsregnskab for vand.

Tinglyst areal 38 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5816.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2017 kr. 450000, heraf grundværdi kr. 50600

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ernst Brandstrup

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

E/F Byskovparken v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


26.02.2019 kl. 11:10
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5816

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

Næstved
Sagsnummer: AS 3-862/2018

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.