Free Agent Production IVS, cvr: 38658689, pr. 25-01-2019

Ved dekret af 15.01.2019 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

Free Agent Production IVS
CVR-nr. 38658689

Adresse

Lille Kongensgade 4, 2
1074 København K

Sagsnr. K 4121/18-F

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 28.11.2018.

Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 29.08.2018.

Likvidator har været udmeldt den 27.10.2018.

Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.01.2019.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-01-25 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.