7g, Jerlev by, Jerlev, pr. 12-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7g, Jerlev by, Jerlev

Adresse

Vilstrupvej 11A
7100 Vejle

Ejendommen ligger i en lille by Jerlev, som ligger ca. 8 km fra Vejle. I byen er der en kro, en kirke og en lokal købmand.

Grundarealet er ifølge tingbogen 1.023 m², heraf 177 m² vej. Ejendommen har et bebygget areal på 272 m².

Ejendommen er opført i 1907, ombygget i 2006 og indeholder 6 lejemål fordelt på 451 m². Alle lejemålene er udlejet og opdelt som følger:

11A - 103 m², 3 værelser samt køkken, bad og toilet 11B tv. - 81 m², 3 værelser samt køkken, bad og toilet 11B th. - 76 m², 2 værelser samt køkken, bad og toilet 11C - 60 m², 2 værelser samt køkken, bad og toilet 11D - 50 m², 2 værelser samt køkken, bad og toilet 11E - 81 m², 2 værelser samt køkken, bad og toilet Lejemålene er alle forskellige fsva. størrelse og fremtoning, jf. nedenfor.

Ud over de 6 lejemål er der et fælles depotrum, et fælles vaskerum samt en garage tilhørende nr. 11E.

Der er adgang til de 5 førstnævnte lejemål fra en gård/terrasse, som man kommer ind til ved at dreje ind af en bred og lang indkørsel. For enden af denne indkørsel findes endvidere en have, som dog mest af alt kan beskrives som en vendeplads med en smule græs på. Gårdhaven trænger til vedligehold på fliserne. For at få adgang til lejemålet i nr. 11E, skal man dreje ind af en mindre indkørsel, som hører selvstændigt til nr. 11E. For enden af denne findes garagen.

Selve ejendommen fremstår generelt solid udefra, hvorved skal forstås, at ydermure mv. generelt fremstår pæne, bortset fra facaden, som trænger til vedligeholdelse.

Trætrappen, som giver adgang til de 3 lejemål ovenpå, ser i det store hele fin ud. Der er lagt hønsenet ovenpå, hvilket skyldes, at trappen ifølge lejerne bliver glat i regnvejr.

Ejendommen er opført i mursten med tegltag, jf. BBR. Taget fremstår generelt pænt hele vejen rundt.

Den til nr. 11E hørende garage er i ret dårlig stand, Væggene er krakelerede, og der er hul i et tagvindue. Garagen er 70 m², jf. BBR.

Indvendigt er det overordnet set en pæn ejendom. Alle 6 lejemål fremstår pæne og vedligeholdte.

Der er gode rum/værelser i alle lejligheder, og alle vægge, døre og vinduer er i god stand. En af lejerne har oplyst, at vinduerne blev skiftet i 2014.

Lejerne har oplyst følgende gener og problemer ved ejendommen:

- I to af lejemålene er der utilfredshed med yderdøren, da det efter sigende skulle trække ind.
- I tre lejemål er afløbet så dårligt, at lejerne nærmest ikke kan bruge vand i normale mængder.
- I et enkelt lejemål har der været problemer med elektriciteten i en lang periode.
- En lejer har oplyst, at der har været en vandskade for nogle år siden, hvilket har påvirket tapetet på den ene væg i stuen.
- To andre lejere nævnte et rotteproblem - den ene bemærkede dog, at problemet var blevet løst af kommunen for lidt tid siden.
- I et enkelt lejemål var vægmalingen yderst ringe, hvorfor lejer havde dækket væggene med malerier osv.
- I et lejemål var der problemer med låsen på yderdøren.
- Flere lejere har påpeget, at de ikke har fået overskydende betaling for vand og varme retur for 2017/2018.
- En lejer har en defekt termostat i stuen.

Det skal også bemærkes, at en del lejerne havde indvendinger i forhold til deres hårde hvidevarer. Bl.a. 2-3 opvaskemaskiner, hvilket dog hænger sammen med det tidligere omtalte problem vedrørende afløbet.

Den årlige lejeindtægt for de 5 af lejemålene udgør efter det oplyste kr. 260.168,40.

Der er efter det af lejerne oplyste indbetalt kr. 77.200,00 i depositum og forudbetalt leje. Hertil kommer dog 1 lejemål yderligere.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med naturgas.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i byzone og ud til offentlig vej. Der er kirkebyggelinjer på ejendommen, jf. ejendomsdatarapporten.

Som afløbsforhold er der registreret fælleskloakeret spildevand samt tag- og overfladevand jf. ejendomsdatarapport. Der er tillige anført at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Vejle Kommunes hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5981

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 244100, heraf grundværdi kr. 4150000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

AG. Boliginvest ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Vejle Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-04 kl. 09:20
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5981

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 28.03.2019 kl. 09.30. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5981

Retskreds

AS 7-598/2018
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.