15b, Brandsby by, Humble, pr. 12-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

15b, Brandsby by, Humble

Adresse

Brandsbyvej 21
5932 Humble

23, Brandsby by, Humble

Adresse

Brandsbyvej 21
5932 Humble

Tinglyst areal fsva. matr. nr. 15 b: 451 m², heraf vej 0 m².

Tinglyst areal fsva. matr. nr. 23: 397 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR:

Generel beskrivelse:

Der er tale om et ubebygget areal på 451 m² fsva. matr. nr. 15 b, heraf vej 0 m², og areal på 397 m² fsva. matr. nr. 23, heraf vej på 0 m², jf. tingbogsattest. De ubebyggede arealer ses umiddelbart som et stykke af den omkringliggende mark matr. nr. 1 f.

Arealerne er ikke markeret med skelpæle eller lignende, og ejendommen er ikke opmålt i forbindelse med auktionen. En køber bør derfor efterprøve de oplyste kvadratmeter.

Vand & afløb:

Vandforsyning: alment forsyningsanlæg (tidligere offentligt).

Afløbsforhold: Øvrige renseløsninger: mekanisk med direkte udledning.

Energioplysninger:

Varmeinstallation: ingen varmeinstallation.

Eventuelle budgivere opfordres til at besigtige ejendommen inden budgivning. Interesserede budgiver skal være velkommen til selv at besigtige arealet, men naturligvis med respekt af de omkringliggende marker.

Ejendommens opråb:

Ejendommen består af to forskellige matrikler, og matriklerne er uens behæftet.

Henset hertil vil ejendommen blive opråbt både samlet og særskilt, hvorefter det på baggrund af de indkomne bud vil blive afgjort, hvordan ejendommen skal sælges.

Sælges ejendommen, og dermed matriklerne, samlet, vil budsummen blive fordelt mellem de to matrikler i henhold til matriklernes areal.

Sælges matriklerne særskilt, vil størstebeløbet blive fordelt mellem de to matrikler i henhold til matriklernes areal.

Selvom der ikke er noget tinglysningsmæssigt til hinder for et særskilt salg, skal det bemærkes, at et særskilt salg kan medføre praktiske problemer i forhold til f.eks. ejendomsskat, udnyttelsesmuligheder, senere forsikring mv.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6047

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 59400, heraf grundværdi kr. 59400

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Hans Peder Jørgensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Langeland Kommune v/advokat Henrik Dalegaard
Borch Advokater
Brogade 7
5900 Rudkøbing

Auktionsbekendtgører

Borch Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-03-28 kl. 09:00
Retten i Svendborg
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Borch Advokater

Brogade 7
5900 Rudkøbing

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6047

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Eventuelle budgivere opfordres til at besigtige ejendommen inden budgivning. Interesserede budgiver skal være velkomment til selv at besigtige arealet, men naturligvis med respekt for de omkringliggende marker.

Retskreds

AS 7-391/2018
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.