28e, Lyngby by, Lyngby, pr. 12-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

28e, Lyngby by, Lyngby

Adresse

Mølletoften 19A
8570 Trustrup

Ubebygget grund i Lyngby tæt på Trustrup.

Ejendommen består af en ubebygget parcel på kr. 3.249 m², hvoraf 0 m² udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på 39.000.

Parcellen er beliggende i Lyngby tæt Trustrup.

Det blev på besigtigelsen konstateret, at ejendommen er en ubebygget grund, hvorfra der er adgang via en anden matrikel tilhørende samme ejer. Der blev ved besigtigelsen ikke konstateret en nogen form for adskillelse mellem det ubebyggede areal og nabogrundene, da der ikke var synlige skelpæle, men levende hegn indikerer dog enkelte skelgrænser.

Der foreligger ikke oplysninger fra ejeren om, hvorvidt der skal betales moms af budsummen samt størstebeløbet, da det ikke er oplyst, om ejeren driver eller har drevet selvstændig økonomisk virksomhed.

Der er dog med virkning fra den 01.07.2017 sket en ændring af momsloven, hvorfor det af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, hvor fremgår, at

Levering af fast ejendom er fritaget for moms. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

Derfor vil et eventuel bud som udgangspunkt blive pålagt moms.

Dette har Skat bekræftet, at der ved et eventuel bud på den pågældende ejendom skal pålægges moms.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende overfor fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende overfor andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse.

Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5946

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 39000, heraf grundværdi kr. 39000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Vera Mølgaard Eliassen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Norddjurs Kommune, Opkrævningen v/advokat Rasmus Grejsen Lynge
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa

Auktionsbekendtgører

Advokaterne Passagen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-24 kl. 10:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokaterne Passagen

Passagen 4
8500 Grenaa

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5946

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 12.04.2019 kl. 15.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5946

Retskreds

AS 54-596/2018
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.