1b, Ennebølle by, Snøde, pr. 13-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1b, Ennebølle by, Snøde

Adresse

Københavnervej 9
5953 Tranekær

Tinglyst areal 11.992 m², heraf vej 0 m².

Generel beskrivelse:

Bygning 1.

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) opført i 1844, til-/ombygning 1998. Ydervægge består af mursten (tegl, kalksten, cementsten). Supplerende ydervægsmateriale: træbeklædning. Tagdækning består af cementsten. Supplerende tagdækningsmateriale: tegl. Bygningen har afvigende etager. Bebygget areal 276 m², samlet tagetageareal 226 m², heraf udnyttet tagetage 130 m², i alt samlet boligareal 406 m² fordelt på 15 værelser, 8 toiletter og 7 bade samt køkken.

Bemærkninger for bygning:

Bygningen er sammenlagt med tidligere bygning 2 /231 m² opført 1864) og bygning 3 (48 m² opført i 1993 i træ). Forskudt etage 7 m² på 1. sal.

Vand & afløb:

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.

Afløbsforhold: Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn.

Udledningstilladelse: Der foreligger tilladelse.

Energioplysninger:

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr.
Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas).

Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).

Oplysninger om tekniske anlæg:

Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietanksoplysningerne i BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1: Tank (produkt på væskeform). Størrelse: 1.200 L. Fabrikationsår: 2002. Driftsstatus: I drift. Etableringsår 2003. Placering: Indendørs. Indhold: Fyringsgasolie. Materiale: Stål.

Anlægsnr.: 2: Tank (produkt på væskeform). Etableringsår: 1965. Placering: Ukendt. Sløfningsår: 1985. Indhold: 2002. Driftsstatus: I drift. Etableringsår: 2003. Placering: Indendørs. Indhold: Fyringsgasolie. Materiale: Stål.

Bygning 4.

Udhus på 38 m², opført i 1998. Ydervægge består af: træbeklædning. Tagdækningsmateriale: PVC.

Bygning 5.

Udhus på 31 m², opført i 1995. Ydervægge består af: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Andet materiale. Varmeinstallation: ingen varmeinstallation. Bygningen har ingen supplerende varme. Tagmateriale er græs og lyng.

Bygning 6.

Udhus på 117 m², opført 1998. Ydervægge består af: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o. lign.) Ingen varmeinstallation.
Bemærkninger for bygning: maskinhus.

Bygning 7.

Udhus på 40 m², opført i 1992. Ydervægge består af træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Stråtag.
Bemærkninger for bygning: læskur til dyr.

Ifølge besigtigelse:

Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indefra, dette vil dog ske inden den berammede auktion.

Ejendommen er ikke opmålt i forbindelse med auktionen. En køber bør derfor efterprøve de oplyste kvadratmeter i BBR.

Eventuelle budgivere opfordres til at besigtige ejendommen inden budgivning.


Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5933

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 168200, heraf grundværdi kr. 2400000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Christiane Monique Rehberg

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Jesper Laage Kjeldsen
Borch Advokater
Brogade 7
5900 Rudkøbing

Auktionsbekendtgører

Borch Advokater

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-04 kl. 10:30
Retten i Svendborg
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Borch Advokater

Brogade 7
5900 Rudkøbing

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5933

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 660.000. Fremvisning kan ske mandag den 01.04.2019 kl. 15.00, dog kun efter forudgående tilmelding til Anne Elnegaard tlf. 78797909 eller på mail til ake@borch-advokater.dk. Tilmelding skal ske senest fredag d. 29.03.2019 kl. 12.00. Såfremt der ingen tilmeldinger er, vil fremvisning ikke blive gennemført.

Retskreds

AS 7-419/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.