3b, Magtenbølle by, Vissenbjerg, pr. 14-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3b, Magtenbølle by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

3c, Magtenbølle by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

8h, Magtenbølle by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

35d, Magtenbølle by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

3f, Skalbjerg by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

51a, Skalbjerg by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

51b, Skalbjerg by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

51c, Skalbjerg by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

5d, Ll. Hesbjerg Gde., Ubberud

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

35e, Magtenbølle by, Vissenbjerg

Adresse

Tommerupvej 93
5492 Vissenbjerg

Dødsboejendom.

Tinglyst areal 66.145 m², heraf vej 1.884 m².

I henhold til egen ikke-sagkyndig besigtigelse den 30.01.2019 samt BBR-meddelelse:

Ejendommen, der består af følgende matrikelnumre: 3f, 51a, 51b og 51c Skalbjerg by, Vissenbjerg, 8 h, 3 c, 3 b, 35 e og 35 d, Magtenbølle by, Vissenbjerg, 5d Ll. Hesbjerg Gde., Ubberup, er beliggende Tommerupvej 93, 5492 Vissenbjerg, og har ifølge tingbogen et samlet grundareal på 66.145 m², heraf vej 1.884 m². Ifølge BBR-meddelelse udgør ejendommens bebyggede areal 372 m², og ejendommens samlede boligareal i stuehuset andrager 189 m², heraf 60 m² udnyttet tagetage og 47 m² udestue. Som erhvervsareal er registreret 196 m² i BBR.

Stuehuset er opført i 1913 i pudsede mursten og tækket med Decra ifølge BBR. Der er foretaget om-/tilbygning i 1996.

Indretning, stuehus:

Entre med adgang til nyere badeværelse og trappe til 1. sal.

Lille stue og en stor stue med adgang til et mindre, ældre køkken med komfur, køleskab og opvaskemaskine af ældre dato.

Baggang med varmeinstallation.

1. sal indeholder et stort disponibelt rum samt soveværelse.

Endvidere stor udestue.

Vandforsyning sker fra privat, alment vandforsyningsanlæg og afløb sker til nedsivningsanlæg med nedsivning til sivebrønd. Der opvarmes med varmepumpe og elektricitet. Det er dog over for rekvirenten oplyst, at varmepumpen er defekt.

Foruden stuehuset er der en staldbygning på 148 m², ligeledes opført i 1913 i mursten, samt et udhus på 48 m², opført i letbeton i 1960 - alt i henhold til BBR.

Ejendommen trænger til vedligeholdelse.

Ifølge ejendomsdatarapporten er ejendommen beliggende i landzone og i et område med naturbeskyttelse.

Der er landsbrugspligt på ejendommen og i ejendomsdatarapporten fremgår der herom:

Der er som udgangspunkt landbrugspligt på alle ejendomme, der er over 2 ha (20.000 m²). Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfattet af landbrugslovens regler. Det betyder, at der gælder særlige regler for disse ejendomme f.eks. ved køb og salg.
Der er ikke noget krav om, at en ejendom med landbrugspligt skal anvendes til landbrug eller lignende. Ved erhvervelse af en landbrugsejendom er der et bopælskrav, der skal opfyldes i en periode på 10 år efter erhvervelsen. Bopælspligten kan opfyldes af erhververen selv eller af en lejer.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

Da ejendommes sælges af dødsbo, overtages den med det indbo, der er i ejendommen ved overtagelsen. Det bemærkes, at el-forsyningen til ejendommen er afbrudt, og at værket vil opkræve auktionskøber et gebyr for genåbning.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5790

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 224400, heraf grundværdi kr. 1900000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Uffe Simonsen v/bobestyrer, advokat Anne Vilslev Petersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Uffe Simonsen v/advokat Anne Vilslev Petersen
Trolle Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Auktionsbekendtgører

Trolle Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-09 kl. 10:00
Retten i Odense
Tinghusgården
Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Trolle Advokatpartnerselskab

Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5790

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 150.000.

Retskreds

AS 5/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.