62, Røllum, Ensted, pr. 14-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

62, Røllum, Ensted

Adresse

Røllum Skovvej 36
6200 Aabenraa

358, Røllum, Ensted

Adresse

Røllum Skovvej 36
6200 Aabenraa

359, Røllum, Ensted

Adresse

Røllum Skovvej 36
6200 Aabenraa

360, Røllum, Ensted

Adresse

Røllum Skovvej 36
6200 Aabenraa

”Skovgård” – hobby-/deltidsbrug.

Ejendommen Røllum Skovvej 36, 6200 Aabenraa består af matr. nr. 62, 358, 358 og 360 Røllum, Ensted.

Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom, og det samlede areal udgør 26,8701 ha, heraf vej 440 m².

Bygning nr. 1 - stuehus

Stuehuset bebos af skyldner og hans familie.

Det samlede boligareal udgør 308 m², heraf 178 m² i grundplan og 130 m² i udnyttet tagetage.

Stuehuset er opført i 1900 og til-/ombygget i 1995. Stuehuset er opført i vandskurede/hvidmalede ydervægge med tagdækning af sort (glaseret) tegl.

Grundplan er indrettet med entré, køkken/alrum, stue, værelse, teknikrum, badeværelse og kontor.

1. sal er indrettet med gavlværelse, soveværelse med walk-in closet, yderligere 2 værelser og badeværelse.

Stuehuset opvarmes med centralvarme fra træpillefyr og oliefyr, som energikilde. Der er tilslutning til alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: mekanisk rensning med nedsivningsanlæg.

Følgende hårde-/hvidevarer medfølger: kogeplade, ovn, emhætte, køleskab og opvaskemaskine.

Bygning nr. 2 - staldbygning til svinehold

Det bebyggede areal udgør 622 m². Staldbygningen er opført i 1979 og til-/ombygget i 1993.

Bygningen er opført i letbeton med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Der er ingen varmeinstallation.

Stalden er ombygget til garage/værksted i den ene ende og maskinhus i den anden ende.

Bygning nr. 3 - ladebygning, maskinhus og fyrrum.

Det bebyggede areal udgør 1.086 m². Opført i 1986 og til-/ombygget i 2002.

Bygningen er opført i metalplader med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Der er ingen varmeinstallation.

Bygningen har fast bund og størstedelen anvendes til oplagring af halm.

Bygning nr. 4 - fare- og smågrisestald

Det bebyggede areal udgør 699 m². Stalden er opført i 1991 og til-/ombygget i 2003.

Bygningen er opført i betonelementer med tagdækning af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Der er ingen varmeinstallation.

Bygningen henstår uden fast bund og bruges til oplagring af halm.

Bygning nr. 5 - stald til svin

Det bebyggede areal udgør 387 m². Stalden er opført i 1997.

Bygningen er opført i dels stålplader og dels betonelementer med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.

Bygningen har fast bund og anvendes til oplagring af halm.

Bygning nr. 6 - lade til halm, hø m.v.

Det bebyggede areal udgør 620 m². Stalden er opført i 2000.

Bygningen er uden fast bund og uden sidebeklædning med tagdækning af fibercement (asbestfri). Der er ingen varmeinstallation.

Gylleanlæg

Der er 2 gyllebeholdere (anlæg 4 og 5) på henholdsvis 860 m³ fra 1986 og 1530 m³ fra 1993.

Kommunen har ved kampagnetilsyn i 2018 givet frist for udførelse af lovpligtig beholderkontrol til den 31.12.2018. Beholderkontrollerne er imidlertid ikke blev udført, men der er indgået aftale med beholderkontrollant vedrørende udførelse af lovpligtig kontrol.

Gyllebeholderne er udlejet til Dynagro Markbrug I/S frem til efteråret 2019. Den fulde leje er indbetalt. Der foreligger alene en mundtlig lejeaftale.

Auktionskøber indtræder i den mundtlige aftale. Ejendommen opråbes således med respekt af den utinglyste mundtlige aftale vedrørende leje af gyllebeholdere med Birktoft I/S.

Kornsilo

Der er en kornsilo (anlæg 6) med en kapacitet på ca. 100 m³.

Olietanke

Der er 2 olietanke (anlæg 1 og 2) etableret i henholdsvis 1980 og 1997.

Driftsbygningerne er udlejet til Birktoft I/S til brug for oplagring af halm frem til høst 2019. Den fulde leje er indbetalt. Der foreligger alene en mundtlig lejeaftale.

Auktionskøber indtræder i den mundtlige aftale. Ejendommen opråbes således med respekt af den utinglyste mundtlige aftale vedrørende leje af driftsbygninger til opbevaring af halm med Birktoft I/S.

Der medfølger ingen beholdninger, driftsinventar og maskiner.

Jorden er ikke bortforpagtet og er således til disposition for dyrkningsåret 2019. Støtteberettiget areal iflg. markkort udgør 18,8700 ha. Af det støtteberettigede areal er 4,11 ha omfattet af permanent græs registrering.

Betalingsrettigheder svarende til 18,60 ha er ikke omfattet af ejendommens pant jf. tinglysningslovens § 37 og § 38, hvorfor de allerede af den grund ikke er omfattet af auktionen.

Betalingsrettighederne indgår således ikke i budsummen men kan eventuelt tilkøbes særskilt. Købesum for betalingsrettighederne udgør kr. 45.000. Det er nødvendigt, at auktionskøber allerede under auktionen tager stilling til, hvorvidt betalingsrettighederne ønskes tilkøbt, idet de ellers vil blive realiseret på anden vis.

Det bemærkes, at betalingsrettighederne alene kan købes samlet.

De 18,6 ha betalingsrettigheder fordeler sig således:

Antal Type Ha pr. rettighed Støtte/værdi pr. ha i kr. pålydende værdi i kr.

3 Alm. 3,00 2.689,55 8.068,54

1 Alm. 0,89 2.689,52 2.393,67

1 Alm. 0,16 1.259,20 201,47

6 Alm. 6,00 1.963,02 11.778,10

8 Alm. 8,00 1.963,02 15.704,13

1 Alm. 0,55 1.963,01 1.079,66

Total 18,60 39.225,67

Rettighedsid’er m.v. fremgår af bilagte Oversigt over betalingsrettigheder.

Gødningsregnskab og sprøjtejournal.

Da jorden har været bortforpagtet i 2018 er gødningsregnskab for gødningsåret 2017/2018 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på gødningsregnskabet 2018/2019 pr. auktionsdagen.

Da jorden har været bortforpagtet i 2018 er sprøjtejournal for høståret 2018 indberettet af forpagter.

Auktionskøber overtager status på sprøjtejournal for høståret 2019 pr. auktionsdagen.

Der er ingen vandingstilladelser.

Miljøforhold

Miljøgodkendelsen er meddelt efter husdyrbruglovens § 11 den 17.09.2010.

Der er ifølge miljøgodkendelsen tilladelse til 650 årssøer med 30 grise pr. årsso til 7,3 kg samt 5 årsheste 300-500 kg, svarende til 153,27 DE, samt opførelse af ny drægtighedsstald på ca. 600 m² med gyllekøling og renovering af drægtighedsstald med gyllekøling.

Udnyttelsesfristen var sat til 2 år fra meddelelsen.

Der er meddelt tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen den 14.09.2012. Tillægget forlænger udnyttelsesfristen i den oprindelige miljøgodkendelse fra 2010 med 1 år.

Staldene omtalt i miljøgodkendelsen er aldrig blev opført/renoveret.

Driftsbygningerne er efterfølgende lavet om fra svinestalde til opbevaring, alt staldinventar m.v. er således fjernet.

Ejendommens dyrehold er afmeldt for flere år siden.

Der er således sket kontinuitetsbrud, hvorfor produktionsretten må anses for bortfaldet.

En auktionskøber, der påtænker at opstarte husdyrproduktion på ejendommen, må således påregne ny ansøgning om miljøgodkendelse.

Fremvisning af ejendommen finder sted tirsdag den 02.04.2019 kl. 14.30. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 7611 5424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre samt besigtigelse. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5948

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 1148100, heraf grundværdi kr. 9600000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Mogens Wiedemann Daabeck

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Corna Levin Munch
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Auktionsbekendtgører

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-08 kl. 09:00
Retten i Sønderborg
Retssal 8
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5948

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen finder sted tirsdag den 02.04.2019 kl. 14.30. Tilmelding er påkrævet og kan ske til le@kirklarsen.dk eller telefon 7611 5424. Bemærk, at fremvisningen alene gennemføres, såfremt der er tilmeldte hertil.

Retskreds

AS 6-570/2018
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.