14ff, Frederiksberg, pr. 14-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

14ff, Frederiksberg

Adresse

Holger Danskes Vej 85, 5
2000 Frederiksberg

Ejerlejlighed på Frederiksberg.

Tinglyst areal er ifølge Tingbogen 87 m², heraf vej 0 m².

Generelt:
Ifølge BBR-meddelelsen er det samlede tinglyste areal for ejerlejligheden 67 m² samt yderligere 27 m² som indrettet værelse i kip. Det tinglyste areal er ifølge Tingbogen 87 m².

Lejligheden ligger i en ejendom opført i 1920, som er opdelt i 23 ejerlejligheder.

Det samlede tinglyste grundareal udgør 626 m², heraf 0 m² vej. Ejendommen er opført i mursten og med fibercement som tagdække.

Til lejligheden er et opbevaringsrum i kælderen.

Lejligheden er indrettet med en entré, et badeværelse med toilet og bad samt en stue i åben forbindelse med køkken.

Køkkenet er indrettet med mørke elementer og hvidevarer i rustfrit stål, der fremstår af nyere dato. Lejligheden fremstår generelt i pæn stand.

Lejligheden er indrettet med loft til kip, hvor der er et soveværelse med tilhørende mindre garderobe. Tagetagen er forbundet med internt monteret mekanisk lift i stuen.

Lejligheden er udlejet. Den årlige leje inkl. a conto bidrag udgør kr. 96.000.

Ejendommen opvarmes med radiatorer med fjernevarme/blokvarme.

Lejligheden er med trægulv.

Fra køkkenet er udgang til en mindre tagterrasse.

Der er adgang til fælles gårdanlæg.

Det bemærkes, at der for nærværende ikke er en afklaring vedrørende de fugtproblemer som er beskrevet i overtagelsesrapporten med eksisterende lejer, herunder om en mulig udbedring af problemerne skal udføres for ejerforeningens eller købers regning.

Fællesudgifterne andrager pr. kvartal kr. 3.605,25, hvortil kommer beløb til afdrag på fælleslån med kr. 1.794,15. Restløbetiden herpå er oplyst at være ca. 1 år.

Yderligere materiale vedrørende ejerforeningen, herunder forsikringspolice, information vedrørende affald mv. kan rekvireres hos rekvirenten.

Nøgletal om kontantbehov, årlige bruttoudgifter og skatteunderskud er vedlagt salgsopstillingen som bilag.

Ejendommen er klassificeret med jordbundsforurening.

Besigtigelse af ejendommen er sket den 03.02.2019 uden sagkyndig.

Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter, og kan ikke anses for udtømmende. Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor.

Ansvarsbegrænsning

Ejendommen sælges som den er og forefindes og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne, og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen.

Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Henvendelse vedrørende besigtigelse af ejendommen skal ske til Anne-Cathrine Jørgensen på acjs@kromannreumert.com.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ejendommen kan rettes til advokat Christian Holm Henriksen på chhn@kromannreumert.com.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5955

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 128400, heraf grundværdi kr. 1700000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Niels Bojsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Christian Holm Henriksen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kromann Reumert

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-05-02 kl. 14:00
Retten på Frederiksberg
Gl. Domhus, Retssal X
Howitzvej 32A
2000 Frederiksberg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten på Frederiksberg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5955

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Auktionen er blevet omberammet til den 02.05.2019 kl. 14.00.

Retskreds

AS 6-221/2018
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.