65af, Korsør Markjorder, pr. 15-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

65af, Korsør Markjorder

Adresse

Mosevangen 5
4220 Korsør

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 08.02.2019 registreres parcelhus i mursten med tegltag.

Indrettet med entré, køkken, stue, værelse og badeværelse. Fra entré trappe til 1. sal med badeværelse og to værelser.

Opvarmes med el og brændeovn.

Fritliggende udhus.

Efter det oplyste er der lejemål på ejendommen.

Kopi af to lejekontrakter vedlægges og nærmere herom vil blive søgt oplyst senest på tvangsauktionen.

Ifølge BBR enfamilieshus opført i 1932 i mursten med tegltag.

Samlet boligareal 126 m².

Varmeinstallation: Elovne/elpaneler og ovne til fast brændsel.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig og privat vej.

Omfattet af kommuneplaner.

Beliggende i varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning og forbud mod elvarme. Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.

Afløb til spildevandsforsynings renseanlæg og omfattet af spildevandsplan med fælleskloakering. Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Tinglyst areal 293 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5886

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 239500, heraf grundværdi kr. 1200000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Leif Zesach Antonsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Leif Zesach Antonsen v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-17 kl. 10:30
Retten i Næstved
Mødelokale 17
Gardehusarvej 5
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/5886

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. 2. og sidste auktion. Højeste bud på 1. auktion var kr. 10.000. Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 56354.

Retskreds

AS 3-13/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.