1aø, Nysø Hgd., Præstø Jorder, pr. 15-03-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1aø, Nysø Hgd., Præstø Jorder

Adresse

Ny Esbjergvej 12
4720 Præstø

Erhvervsejendom i Præstø.

Tinglyst areal 15.832 m², heraf 289 m² vej.

Større erhvervsejendom beliggende centralt i Præstø. Anvendes til produktion og lager virksomhed for en række virksomheder.

Store asfalterede udenoms arealer til parkering mv.

Ejendommen er delvist udlejet, jf. lejeoversigten.

Ifølge BBR består ejendommen af et kompleks af 9 bygninger, opført i perioden 1970-1990 med ydervægge af letbeton, træ og metalplader, samt tagdækning af bl.a. metalplader, tagpap eller lign. De store bygninger har hejseporte og i en af fabrikshallerne findes loftkraner.

I henhold til BBR er komplekset således opdelt:

Bygning 1:

Fabriksbygning opført i 1970, areal 1.465 m². I lokalerne findes omklædningsfaciliteter og kontorer. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 2:

Opført i 1972. Mindre bygning på 96 m². Anvendes til kontor. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 3:

Cykelskur på 15 m². Opført 1982. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 4:

Opført 1977. 788 m². Lager og kontor. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke) og tømrer, Jess Juhl Andersen ApS.

Bygning 5:

Opført i 1986. Lagerhal på 1.704 m². Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 6:

Tårn til filteranlæg. Opført i 1989. 15 m². Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Bygning 7:

Opført 1976. Lager og produktionsbygning på 1.482 m². Udlejet til Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS.

Bygning 8:

Opført i 1976. Fabriksejendom på 1.482 m². Delvist udlejet til 2 mindre virksomheder - se lejeroversigt.

Bygning 9:

Opført 1986. Værksteds/fabriks bygning på 1.026 m². Ikke udlejet. Henstår tom og på besigtigelsestidspunktet konstateredes vandindtrængen fra tag. Er udlejet til lejer (navn offentliggøres ikke).

Rekvirenten indestår ikke for rigtigheden af de ovenfor nævnte oplysninger.

Øvrige oplysninger:

Ifølge ejendomsdatarapporten

er ejendommen beliggende i landzone. Der er vedtaget en spildevandsplan vedrørende fælleskloakering med planlagt ikrafttrædelse år 2025 er der tillige forsyningsforbud mod el som opvarmningsmiddel er der sø- og åbeskyttelseslinjer Såfremt der ved tvangsauktionen måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme) må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne skal betales et gebyr for genåbning.

Ejendommen er besigtiget den 04.03.2019. Der tages forbehold for, at ovennævnte oplysninger er baseret på usagkyndig besigtigelse samt offentlige registre.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6020

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 4774900, heraf grundværdi kr. 8750000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Bjarne Ejvind Karlsson

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Stefan Schwærter
DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge

Auktionsbekendtgører

DreistStorgaard Advokater A/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-04-03 kl. 09:15
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


DreistStorgaard Advokater A/S

Bag Haverne 32
4600 Køge

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6020

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 4-23/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-03-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.