8g, Lindeballe by, Lindeballe, pr. 15-05-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8g, Lindeballe by, Lindeballe

Adresse

Nedvadvej 1
7321 Gadbjerg

8h, Lindeballe by, Lindeballe

Adresse

Nedvadvej 1
7321 Gadbjerg

Beboelsesejendom.

Tinglyst areal 453 m² og 636 m², i alt 1.089 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone i mindre bysamfund med kort afstand til Give og Billund. Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med eternit. Vinduerne er brune PVC-vinduer. Huset opvarmes med naturgas med supplement af pillebrændeovn.

Huset er i stueetagen indrettet med entré med trappe til tagetagen og adgang til toilet. Velholdt køkken med inventar fra omkring år 2010. Inventar er en blanding af lys og kirsebærfarvet laminat. Viktualierum. Soveværelse. God stor stue med nyere pillebrændeovn. Baggang og velholdt badeværelse med bruseniche, hvide fliser samt hvidt skabsarrangement. Huset har nyere gulvbelægning i det meste af huset og trælofter (listelofter).

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje komfur, Indesit køleskab, Indesit fryser og opvaskemaskine af ukendt mærke.

Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er forbud mod opvarmning med el. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinjer. Afløbsforhold er angivet som fælleskloakering med planlagt ændring til separatkloakering med ændring i 2017 og ikrafttræden i 2020. Der må forventes omkostninger til tilslutning.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 07.08.2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger

Bygning nr. 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Matrikelnr.: 8h. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1951. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 112 m². Heraf indbygget udhus 15 m². Samlet bygningsareal 154 m². Samlet kælderareal 14 m². Heraf kælderareal < 1.25 m 14 m². Samlet tagetageareal 42 m². Heraf udnyttet tagetage 42 m². Samlet boligareal 139 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Bygning nr. 2

Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1989. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal: 23 m².

Oplysninger om grunde

Adresse: Nedvadvej 1, Lindeballe, 7321 Gadbjerg. Matr. nr.: 8 h. Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6329.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2017 kr. 61100, heraf grundværdi kr. 590000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ilie Alin Bîrsan

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-06-06 kl. 09:20
Retten i Kolding
Mødelokale H
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6329

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Heidi Højbjerg på e-mail: hho@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-223672/hho.

Retskreds

AS 7-88/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-05-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.