3ah, Tårs by, Tårs, pr. 15-05-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3ah, Tårs by, Tårs

Adresse

Trangetvej 12
9830 Tårs

Beboelsesejendom.

Tinglyst areal 1.171 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i den sydøstlige del af Tårs ca. 20 km fra Brønderslev og ca. 10 km fra Hjørring. Huset er opført med ydervægge af røde mursten, og taget er belagt med betontegl. Huset er forsynet med termovinduer i trærammer. I stueetage og på 1. sal er der opsat gipslofter.

Huset indeholder: Entré. Spisekøkken med pergogulv, hvide skabselementer med fyldninger og metalgreb samt lys laminatbordplade. Spisestue. Stor stue med brændeovn. 1. sal indeholder: Repos. Badeværelse med hvide gulv- og vægfliser, badekar, hvid sanitet og skabsarrangement. 2 værelser. Kælderen indeholder: Trapperum og 4 disponible rum.

Af hårde hvidevarer forefandtes ved besigtigelsen: Bosch komfur, Voss emhætte, Bosch opvaskemaskine.

Huset er indvendigt i almindelig god vedligeholdt stand henset til husets alder. Udvendigt trænger ejendommen til vedligehold, og der mangler trappe til hoveddør. På ejendommen er endvidere opført garage, udestue og udhus. Der er hul i tagbelægning på det ene udhus, og udhuset er under ombygning. Udenomsarealerne er udlagt som flisebelagt indkørsel og have. Haven fremstår uplejet.

Ejendommen er beliggende inden for et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ejendommen er endvidere beliggende inden for et område, hvor der er forbud mod elopvarmning.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af et energimærke gyldigt til 25.08.2027. Energimærket er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at energimærket alene er udtryk for den sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for hans besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i rapporten nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 02.04.2007. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger

Bygning nr. 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1955. Til-/ombygningsår: 1976. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Built-up. Bebygget areal 88 m². Samlet bygningsareal 88 m². Samlet kælderareal 60 m². Samlet tagetageareal 36 m². Heraf udnyttet tagetage 36 m². Samlet boligareal 124 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Bygning nr. 2

Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal: 23 m².

Bygning nr. 3

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Bebygget areal: 13 m².

Bygning nr. 4

Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1955. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 7 m².

Oplysninger om grunde

Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6331.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 141600, heraf grundværdi kr. 650000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Helene Løth Kjul, Rasmus Jæger Michelsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-06-17 kl. 14:30
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6331

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Heidi Højbjerg på e-mail: hho@njordlaw.com med angivelse af sags nr. 510742-223788/hho.

Retskreds

AS AUKT-110 /2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-05-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.