24x, Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå, pr. 15-05-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

24x, Sdr. Nærå by, Sdr. Nærå

Adresse

Møllehøjvænget 14
5792 Årslev

Beboelsesejendom.

Tinglyst areal 803 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er centralt beliggende i Årslev ca. 10 km fra Odense C.

Huset er opført med ydervægge af mursten og taget er belagt med betontegl. Huset er forsynet med termovinduer. Huset er opdelt i en forældre - og børneafdeling.

Huset indeholder: Stue. 5 værelser. 2 badeværelser, hvoraf det ene er forsynet med Jacuzzi.

Der er integreret carport i huset og flisebelagt indkørsel til carporten. Udenomsarealerne er udlagt som have, der fremstår uplejet. Udvendigt er ejendommen velvedligeholdt.

Huset er beliggende inden for et område omfattet af lokalplan og kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommuneplaner.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 12.8.2014 og Eleftesynsrapprt md udløbsdato 12.2.20185. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger

Bygning nr. 1

Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2008. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Cementsten. Bebygget areal 212 m². Heraf indbygget carport 26 m². Heraf indbygget udhus 10 m². Overdækning (ikke del af bebygget areal) 16 m². Samlet bygningsareal 212 m². Samlet boligareal 176 m². Antal etager u. kælder & tagetage 1. Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Antal værelser: 6. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Oplysninger om grunde

Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6334.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 312600, heraf grundværdi kr. 2000000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Teresa Lourdes Pedersen, Boet efter Kurt Pedersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-06-06 kl. 09:15
Retten i Svendborg
Mødelokale 15
Christiansvej 41
5700 Svendborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Svendborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6334

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Susanne Larsen på e-mail: sl@njordlaw.com med henvisning til sags nr. 506994-310660/sl.

Retskreds

AS 7-99/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-05-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.