343, Tønder, pr. 15-05-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

343, Tønder

Adresse

Vestergade 55
6270 Tønder

240, Tønder

Adresse

Vestergade 55
6270 Tønder

Beværtning/beboelsesejendom.

Det tinglyste areal udgør 137 m², heraf vej 0 m² for så vidt angår matr. nr. 343 Tønder.

Det tinglyste areal på matr. nr. 240 udgør i alt 311 m², ejendommens areal udgør 3/32 heraf, eller i alt 26,16 m².

Ejendommen er i 2 plan og opført i 1875 med om-/tilbygning i 1991 med ydervægge af røde mursten med tag af tegl.

Ejendommen er beliggende i gågaden i Tønder og er indrettet med beværtning og udlejningsejendom med 2 lejligheder.

Stueetagen er indrettet som beværtning, der er udlejet. Det bebyggede udgør i henhold til BBR 128 m²og er indrettet med krostue og bar, dame-/herretoilet samt tekøkken.

Inventar i krostuen herunder borde, stole, fadølsanlæg og andet inventar tilhører lejer.

På 1. salen med indgang fra baggård forefindes 2 lejligheder:

Lejlighed 1. tv. har i henhold til BBR et areal på 92 m², og er indrettet med 3 værelser, køkken samt bad.

Lejlighed 1. th. har i henhold til BBR et areal på 67 m², og er indrettet med 2 værelser, køkken samt bad.

Lejlighederne på 1. salen er ikke besigtiget, da det ikke har været muligt at få adgang til disse, ligesom det ikke kan oplyses om lejlighederne er udlejet.

Endvidere forefindes kælder på 47 m², som ikke er besigtiget.

Det samlede bygningsareal for ejendommen udgør i henhold til BBR 247 m2.

I gården bag bygningen forefindes depotrum med skur.

Ejendommen vandforsynes fra alment vandforsyninganlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Ejer har efter udarbejdelse af salgsopstilling indleveret 2 lejekontrakter, som er vedlagt salgsopstillingen, mrk. bilag 1 og bilag 2.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6332.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 164400, heraf grundværdi kr. 1250000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Vestergade 55-57 IVS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Tønder Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-06-13 kl. 09:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6332

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-66/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-05-16 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.