18d, Øerne, Ebeltoft Jorder, pr. 28-06-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

18d, Øerne, Ebeltoft Jorder

Adresse

Øervej 13
8400 Ebeltoft

18l, Øerne, Ebeltoft Jorder

Adresse

Øervej 13
8400 Ebeltoft

Beboelsesejendom.

Samlet tinglyst areal 757 m², matr. nr. 18 l, Øerne, Ebeltoft Jorder: 29 m² og matr. nr. 18 d, Øerne, Ebeltoft Jorder, 728 m². Heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og naturskønt i fredelige omgivelser, ca. 6 km fra midtbyen. Huset fremstår med ydervægge i teglsten, og taget er belagt med ældre eternittag. Størstedelen af husets vinduer er i trærammer og af ældre dato - enkelte er udskiftet. Huset opvarmes med oliefyr samt af brændeovn i udestuen.

Huset er i stueetagen indrettet med bryggers med adgang til badeværelse med brus samt vaskerum, hvor oliefyr er installeret. Der er et par trin op til ældre køkken, 2 stuer samt gæstetoilet, og der er adgang til udestue via stuen.

1. sal er indrettet med soveværelse, repos samt mindre værelse.

Kælder er indrettet med mindre, disponibelt rum. Der er klinkegulve på badeværelse og vaskerum, trægulve i stuer, parketgulv i køkken og trægulv på 1. sal. Lofterne er trælofter. Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens keramisk komfur, Wasco emhætte og Scan Cool køleskab.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand indvendigt og dårlig vedligeholdelsesstand udvendigt. Udestuen, der er med ydervægge af træ og med tagpap, fremstår i middel stand. Dog findes hul i ydervæg på udestue. Der ses skimmelsvamp i badeværelset. Ejendommen trænger generelt til kraftig renovering.

Til ejendommen hører desuden carport og udhus. Endvidere findes andre småbygninger på ejendommen, som ikke er registreret i BBR. Det vides ikke, om disse er opført med relevante myndighedsgodkendelser.

Karnap garage er i meget dårlig forfatning.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser.

Det bemærkes, at matriklen 18 l på 29 m² befinder sig på den modsatte side af Øervej.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 01.10.2019, elinstallationsrapport med udløbsdato 01.04.2020 og energimærke, der er gyldigt til 08.01.2028. Materialet er vedlagt salgsopstillingen.

Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf. Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret, henholdsvist gennemført.

If. BBR:
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr. 1:
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker.
Opførelsesår: 1950.
Antal etager u. kælder og tagetage: 1.
Antal boliger med køkken: 1.

Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal 83 m². Heraf indbygget udestue 23 m². Samlet bygningsareal 83 m². Samlet kælderareal 4 m². Heraf kælderareal < 1.25 m 0 m². Samlet tagetageareal 36 m². Heraf udnyttet tagetage 22 m². Samlet boligareal 82 m². Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation).

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammer fyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas). Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme.

Bygningsnr. 2:
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Næsten sikker. Opførelsesår: 1950.

Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal: 23 m².

Bygningsnr. 3:
Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed: Næsten sikker. Opførelsesår: 1982.

Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 21 m². Heraf indbygget udhus: 6 m². Beregningsprincip for areal af carport: Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider.

Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bemærkninger for grund: Olietank er fjernet i 1982.

Oplysninger om tekniske anlæg: Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr. 1:
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank (produkt på væskeform). Driftstatus: I drift. Etableringsår: 2008. Størrelsesklasse: 1. Placering: Over terræn, udendørs. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6430.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 86300, heraf grundværdi kr. 610000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Vera Christine Vinter, Finn Vinter

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Njord Law Firm

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-07-17 kl. 11:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Njord Law Firm

Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6430

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Tilmelding til fremvisning skal ske til Sussanne A. Simonsen på e-mail: sas@njordlaw.com med oplysning om sags.nr. 510742-223375/sas.

Retskreds

AS 54-94/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-02 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.