12ai, Gassum by, Gassum, pr. 29-06-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

12ai, Gassum by, Gassum

Adresse

Østervænget 23
8981 Spentrup

Velholdt villa i landlige omgivelser.

Kommer du fra Randers og fortsætter mod nord, passerer du grønne marker med heste og køer. Ca. 10 km mod nord ligger byen Hvidsten og den Kgl. Privilegerede Hvidsten Kro. Kører du yderligere 3 km, kommer du til landsbyen Gassum, hvor du på den ene side af amtsvejen finder den lokale Brugsforening, mens du på den anden side finder Gassum Kirke.

Byen ligger i Region Midtjylland og hører under Randers Kommune. Gassum har 419 indbyggere (2013 fra Wikipedia) og ligger tæt på Spentrup og Asferg, der begge har en skole.

Ejendommen er beliggende i et roligt boligområde for enden af lukket vej tæt på både idrætsanlæg og marker. Grundarealet er ifølge tingbogen 947 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen er opført i 1974 og til-/ombygget i 1977. Ejendommen er opført i mursten med tag af eternit, jf. BBR. Det bebyggede areal er på 213 m², og det samme er boligarealet jf. BBR. Hertil kommer garage på 50 m².

De 213 m² bolig er inddelt i hhv. bryggers, stue, køkken-alrum, særskilt tv-stue, to gange, værelse med tilhørende walk-in-closet, to badeværelser og tre værelser, hvor ét af disse har adgang til én af boligens to hemse. Derudover har boligen et stort og et mindre skur, samt en mindre tilbygning, der ikke er færdiggjort.

Gennem bryggerset er der adgang til boligens køkken/alrum samt en gang, hvorfra boligens ene badeværelse og tre værelser kan tilgås. Et af disse værelser har desuden en stige op til boligens største hems, hvilket ser ud til at have været indrettet som soveværelse. Fra køkken/alrummet er der adgang til samme førnævnte gang, en separat tv-stue, samt en terrasse og baghave. Den separate TV-stue er et gennemgangslokale mellem køkken/alrummet og boligens anden gang, hvorfra der er adgang til boligens sidste værelse, anden hems og andet badeværelse. Dette værelse har walk-in-closet tilknyttet, og badeværelset er indrettet med en særlig stil af træ, led-lys og brusere med en mat guldfarve.

Det fremgår af BBR, at der skulle forefindes en swimmingpool i bygningen, hvilket dog ikke kunne bekræftes ifbm. besigtigelsen af ejendommen.

Generelt er ejendommen meget velholdt og bærer præg af at være moderniseret for nyligt. Alle vindueskarme og vinduer er nye. Køkkenet er ligeledes meget nyt og har minimale brugstegn. Ejendommens gulvbelægning består af hhv. klinke- og trægulv. Dette virker ligeledes meget nyt og har minimalt slid. Væggene har dog adskillige huller og mærker fra tidligere vægophæng og eventuelle elinstallationer.

Haven rækker rundt om hele huset, og græsset er blevet erstattet med sorte granitskærver, der passer til boligens mursten og tag. I baghaven er der installeret 2 hønsebure samt opført en mindre tilbygning, som ikke er blevet færdiggjort. Taget ser ud til at være meget nyt og velholdt. Boligen har generelt ingen væsentlige, synlige mangler og er i meget nydelig stand.

Der foreligger både tilstandsrapport samt energimærke med karakteren F dateret 2011, men det formodes, at disse rapporter ikke længere giver et retvisende billede af boligens stand, da boligen tilsyneladende er blevet istandsat siden da.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i landzone og ud til en vejstatus, hvoraf der er en planlagt nedklassificering.

Som afløbsforhold er der registreret, at der er afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Der er tillige anført at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et følsomt indvindingsområde. Ejendommen er beliggende inden for en spildevandsplan (separatkloakering), og matrikelnummeret er beliggende inden for et kloakopland, jf. ejendomsdatarapporten.

Jf. ejendomsdatarapporten er der for ejendommen mulighed for kollektiv varmeforsyning, og matrikelnummeret er beliggende i et forsyningsområde med fjernvarme. Der er i området forsyningsforbud mod el. Matriklen er endvidere beliggende i et område med forblivelsespligt til Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk. Denne ejendom opvarmes med el jf. BBR, men ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der er installeret et pillefyr.

Ejendommen henstod ved besigtigelsen ubeboet.

Der er ingen lokalplaner for ejendommen. Kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på kommunens hjemmeside.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6238.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 289600, heraf grundværdi kr. 1300000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jan Hansen-Gøtze

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-06 kl. 11:30
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Arhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6238

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 590.000.

Retskreds

AS 54-70/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-02 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.