1gz, Dybvad Hgd., Skæve, pr. 03-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1gz, Dybvad Hgd., Skæve

Adresse

Ålborgvej 441
9352 Dybvad

Beboelsesejendom i Dybvad.

Tinglyst areal 155 m², heraf vej 0 m².

Beboelsesejendom beliggende i Dybvad ca. 12 km fra Sæby.

Ejendommen er beliggende på en 155 m² stor grund ifølge tingbogen. Ejendommen er i henhold til BBR opført i 1910 og har et samlet boligareal i henhold til BBR på 124 m² i to plan. Det bebyggede areal udgør 104 m², og tagetagearealet udgør 60 m², hvoraf 20 m² er udnyttet tagetage. I henhold til BBR hører desuden til ejendommen et skur på 6 m².

Ejendommen er opført i røde sten og med bølgetagplader.

Ejendommen opvarmes ifølge BBR med fjernvarme. Der er forsyningsforbud mod opvarmning med el.

Ejendommen er ifølge ejendomsdatarapporten beliggende i et område klassificeret som værende lettere forurenet.

Opmærksomheden henledes særligt på, at der på ejendommen er truffet beslutning om kondemnering, jf. servitut af 16.05.2019. Beslutningen medfører, at der er forbud mod beboelse og ophold i boligen på ejendommen. Der må herefter ikke foregå nogen form for benyttelse af bygningen.

Forbuddet begrundes med, at der er konstateret skimmelsvamp og fugt m.v. i boligen i et omfang og karakter, der vurderes at være forbundet med nærliggende sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

I medfør af Lovbekendtgørelse om byfornyelse og udvikling af byer må boligen ikke anvendes til beboelse, medmindre ejendommen ryddes eller forholdene, som ligger til grund for kondemneringen, afhjælpes.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6412.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 45400, heraf grundværdi kr. 460000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Spacez Fund II IVS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Frederikshavn Kommune v/advokat Lars Østerstrand Mikkelsen
HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab
Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Auktionsbekendtgører

HjulmandKaptain

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-07-31 kl. 11:30
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


HjulmandKaptain

Frederikshavnsvej 215
9800 Hjørring

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6412

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS AUKT-141/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.