420, Haderslev , pr. 03-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

420, Haderslev

Adresse

Storegade 30
6100 Haderslev

Ejendommen:
Ejendommen er beliggende på Storegade 30, 6100 Haderslev, og ejendommen har et samlet tinglyst areal på 735 m², heraf vej 116 m².

Det følger af BBR-registret, at der er opført 2 bygninger på ejendommen:

Ifølge BBR-registret er bygning 1 – bygning til detailhandel – registreret med adresse på Storegade 30, 6100 Haderslev. Bygningen ses opført i 1980 i mursten (tegl, kalksten, cementsten) med tagdækningsmateriale af tegl.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 – etageboligbygning, flerfamiliehus eller tofamiliehus – registreret med adresse på Gåskærgade 29, 6100 Haderslev. Bygningen ses opført i 1880 og til-/ombygget i 1992, og bygningen ses ifølge registreringen at være opført i mursten (tegl, kalksten, cementsten) med tagdækningsmateriale af tegl.

Bygning 1 – Storegade 30, 6100 Haderslev – har ifølge BBR-registret et samlet bygningsareal på 651 m² og et samlet kælderareal på 211 m², hvoraf 657 m² ifølge registreringen anvendes til erhverv, og 205 m² anvendes til bolig.

Bygning 2 – Gåskærgade 29, 6100 Haderslev – har ifølge BBR-registret et samlet bygningsareal på 266 m² og et samlet udnyttet tagetageareal på 100 m², hvoraf 133 m² ifølge registreringen anvendes til erhverv, og 233 m² anvendes til bolig.

Ifølge BBR-registret er bygning 1 opdelt i 7 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 3 enheder er registreret som erhvervsenheder, mens 4 enheder er registreret som boligenheder.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 opdelt i 4 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 1 enhed er registreret som erhvervsenhed, mens 3 enheder er registreret som boligenheder.

Stamoplysninger:
Matr. nr. 420, Haderslev.
Adresse: Storegade 30, 6100 Haderslev.
Ejendomsværdi: kr. 10.800.000 (01.10.2018).

Forsyning:
Ifølge BBR-registret er bygning 1 opvarmet med fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem el. varmluftanlæg), hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 opvarmet med fjernvarme/blokvarme (radiatorsystem el. varmluftanlæg), hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme.

Udlejning:
Der er i ejendommen i alt 11 blandede erhvervs- og boliglejemål, hvoraf 4 lejemål er registreret til erhverv, mens 7 lejemål er registreret til bolig.

1) Storegade 30, kld., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 211 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet har trappenedgang fra stueetagen, og både kælderen og stueetagen (lejemål 2) samt Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev (lejemål 8), var frem til 30.06.2019 udlejet samlet til Vinspecialisten Haderslev ApS, som drev vin- og delikatesseforretning fra lejemålene.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

2) Storegade 30, st., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 223 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er i det faktiske slået sammen med lejemålet Storegade 30, kld., 6100 Haderslev (lejemål 1) og Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev (lejemål 8).

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

3) Storegade 30, 1. sal, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 223 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til sundhedscenter, lægehus, fødeklinik mv.

Lejemålet er udlejet til Haderslev Tandklinik I/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.2.

Huslejen tillægges ikke moms.

4) Storegade 30, 2. sal, dør 1, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 48 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er ikke udlejet.

5) Storegade 30, 2. sal, dør 2, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 52 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Philip Wassermann, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.3.

6) Storegade 30, 2. sal, dør 3, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 54 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er ikke udlejet.

7) Storegade 30, 2. sal, dør 4, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 51 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Emma Haraldsson, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.4.

8) Gåskærgade 29, st., 6100 Haderslev.

Lejemålet på 133 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er i det faktiske slået sammen med lejemålet Storegade 30, kld., 6100 Haderslev (lejemål 1) og Storegade 30, st., 6100 Haderslev (lejemål 2).

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

9) Gåskærgade 29, 1. sal, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 131 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Lasse Ernst, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.5.

10) Gåskærgade 29, 2. tv, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 52 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er fra 15.06.2019 udlejet til Theis Johansted Damsfeld.

Huslejen for lejemålet udgør kr. 3.618 pr. måned svarende til kr. 43.416 pr. år.

Depositummet for lejemålet udgør kr. 10.854 svarende til 3 måneders husleje.

Ovenstående oplysninger er tilføjet salgsopstillingen 01.07.2019.

11) Gåskærgade 29, 2. th, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 50 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Eitan Geras, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 11.6.

Indretning:
Der er i salgsopstillingen vedlagt de fra Haderslev Kommune indhentede plantegninger af ejendommens udlejningsenheder, jf. salgsopstillingens bilag 14.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at plantegningerne kun er vejledende, idet der kan være afvigelser mellem plantegningerne og lejemålenes faktiske indretning.

Ejendomsskat:
Ejendomsskat, 2. rate 2019, forfalder til betaling 20.08.2019, idet der henvises til salgsopstillingens bilag 17.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejendomsskat, 2. rate 2019, ikke er betalt på tidspunktet for tvangsauktionen 01.08.2019, men er anført som en restance og medtaget i salgsopstillingen som en del af størstebeløbet.

Parkeringspladser:
Der er på ejendommen 8 parkeringspladser, hvoraf 3 parkeringspladser aktuelt anvendes af Haderslev Tandklinik I/S.

Aftalegrundlaget for anvendelsen af parkeringspladserne oplyses at være en mundtlig aftale fra 1981 indgået mellem bygherren af ejendommen og den daværende lejer af lejemålet, jf. redegørelse fra Haderslev Tandklinik I/S, som er vedlagt salgsopstillingen som bilag 12.1.

Haderslev Tandklinik I/S har indgået en aftale om parkeringskontrol vedrørende de 3 parkeringspladser direkte med Q-Park Operations Denmark A/S, og aftalegrundlaget med Q-Park Operations Denmark A/S er vedlagt salgsopstillingen som bilag 12.2.

De øvrige 5 parkeringspladser på ejendommen ses ikke at være udlejet.

Køberopfordring:
Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen med sagkyndig bistand med henblik på at afdække og vurdere ejendommens eventuelle fejl og mangler samt vedligeholdelsesstanden i øvrigt.

Det bemærkes, at beskrivelsen af ejendommen er baseret på en ikke-sagkyndig besigtigelse samt på diverse offentlige registre, herunder tingbogsattest, BBR-meddelelse og ejendomsdatarapporter, som kan indeholde fejl.

Ejendommens arealangivelser er derudover baseret på de af konkursboet indhentede oplysninger, der ligeledes kan indeholde fejl.

Der tages derfor forbehold for samtlige oplysninger.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 1374500, heraf grundværdi kr. 10800000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jenu Ejendomme ApS under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jenu Ejendomme ApS under konkurs

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Auktionsbekendtgører

Morten Rasmussen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-01 kl. 13:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Morten Rasmussen

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg - Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Morten Rasmussen

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-213/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.