84, Haderslev , pr. 03-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11A
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11B, 1
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11B, 2
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11C
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11D, 1
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11D, 2
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11D, 2
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11E
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11F
6100 Haderslev

84, Haderslev

Adresse

Storegade 11G
6100 Haderslev

Ejendommen – 10 ejerlejligheder.

Ejendommen består af en række forskellige selvstændigt opdelte ejerlejligheder, der sælges på tvangsauktion ved samlet opråb.

Ejendommen er i den praktiske håndtering administreret uden en aktiv ejerforening.

Ejendommen er centralt beliggende i Haderslev med stor synlighed med facade mod henholdsvis gågaden i Haderslev samt Borgervænget/Dampassagen.

Ejendommen har et samlet tinglyst grundareal på 891 m², heraf vej 0 m², jf. nedenstående.

Ejendommen er ifølge BBR-registret opført i 1890 og ombygget i 1989.

Ejendommen består af en blandet erhvervs- og beboelsesbygning, som ifølge BBR-registret har et samlet bygningsareal på 1.069 m², hvoraf 852 m² anvendes til erhverv og 189 m² i henhold til registreringen anvendes til bolig. Derudover ses 28 m² i henhold til registreringen at vedrøre en port, som hverken anvendes til erhverv eller bolig.

Ejendommen er ifølge BBR-registret opført i mursten, hvor forhuset mod gågaden har tegltag, mens taget på den resterende del af ejendommen er beklædt med tagpap.

Ifølge BBR-registret er ejendommen opdelt i 11 erhvervs- og boligenheder, hvoraf 8 enheder er registreret som erhvervsenheder, mens 3 enheder er registreret som boligenheder.

Der er ifølge BBR-registreret derudover opført et udhus på 4 m² med træbeklædning og tagpap på ejendommen, som anvendes til affaldsskur.

Stamoplysninger:
Matr. nr. 84, Haderslev, hovedejendom og ejerlejlighed nr. 1, 6, 8, 2, 7, 10, 9, 5, 3 og 4.

Adresser: Storegade 11A-H, 6100 Haderslev.

Den offentlige ejendomsværdi er pr. 01.10.2018:

Hovedejendom, Storegade 11A, 6100 Haderslev
Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev, kr. 1.950.000
Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, kr. 930.000
Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, kr. 670.000
Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, kr. 700.000
Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, kr. 740.000
Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, kr. 480.000
Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, kr. 420.000
Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, kr. 2.500.000
Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, kr. 820.000
Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, kr. 390.000

Tinglyst areal:

Hovedejendom, Storegade 11A, 6100 Haderslev
Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev, 154 m²
Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, 114 m²
Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, 69 m²
Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, 96 m²
Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, 81 m²
Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, 51 m²
Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, 44 m²
Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, 304 m²
Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, 45 m²
Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, 32 m²

Areal ifølge BBR:

Hovedejendom, Storegade 11A, 6100 Haderslev
Ejerlejl. 1 - Storegade 11A, 6100 Haderslev, 154 m²
Ejerlejl. 6 - Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev, 128 m²
Ejerlejl. 8* - Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev, 82 m²
Ejerlejl. 2 - Storegade 11C, 6100 Haderslev, 96 m²
Ejerlejl. 7 - Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev, 87 m²
Ejerlejl. 10* - Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev, 57 m²
Ejerlejl. 9* - Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev, 50 m²
Ejerlejl. 5 - Storegade 11E, 6100 Haderslev, 310 m²
Ejerlejl. 3 - Storegade 11F, 6100 Haderslev, 45 m²
Ejerlejl. 4 - Storegade 11G, 6100 Haderslev, 32 m²

Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejerlejlighed nr. 5 i henhold til BBR-registret omfatter adresserne Storegade 11E, 6100 Haderslev og Storegade 11H, 6100 Haderslev.

Forsyning:

Ifølge BBR-registret er bygning 1 – bygning til detailhandel – opvarmet med fjernvarme, hvor den konkrete forsyningsleverandør er Haderslev Fjernvarme.

Ifølge BBR-registret er bygning 2 – udhus – ikke opvarmet.

Beskrivelse, udlejning m.v.:
Der er i ejendommen 11 blandede erhvervs- og boliglejemål, hvor 8 lejemål er registreret til erhverv, mens 3 lejemål er registreret til bolig. Boligenhederne er markeret (*) ovenfor.

1) Storegade 11A, 6100 Haderslev

Lejemålet på 154 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

2) Storegade 11B, 1., 6100 Haderslev

Lejemålet på 128 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til kontor.

Lejemålet er udlejet til Massage i Haderslev, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.2.

Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 7.4.

3) Storegade 11B, 2. 6100 Haderslev

Lejemålet på 82 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Anders Hingkjær Kusk, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.3.

4) Storegade 11C, 6100 Haderslev

Lejemålet på 96 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

5) Storegade 11D, 1., 6100 Haderslev

Lejemålet på 87 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er udlejet til Psykologerne Burich og Sonasson, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.4.

Huslejen tillægges ikke moms, jf. lejekontraktens pkt. 17.

6) Storegade 11D, 2. th., 6100 Haderslev

Lejemålet på 57 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Michael Jacobsen, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.5.

7) Storegade 11D, 2. tv., 6100 Haderslev

Lejemålet på 50 m² er ifølge BBR registreret til bolig.

Lejemålet er udlejet til Kasper Moestrup Danekilde.

Rekvirenten er ikke i besiddelse af lejekontrakten for lejemålet.

8) Storegade 11E, 6100 Haderslev (omfatter adresserne Storegade 11E og 11H)

Ejerlejligheden er ifølge BBR på i alt 310 m², som er opdelt i følgende lejemål/adresser:

• Storegade 11E med 191 m².
• Storegade 11H med 119 m².

Lejemålet på 191 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til kontor.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

Lejemålet på 119 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er ikke udlejet.

Lejemålet er under genudlejning ved Nordicals Erhvervsmæglere.

9) Storegade 11F, 6100 Haderslev.

Lejemålet på 45 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er udlejet til Begravelse Danmark A/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.7.

Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 7.5.

Lejemålet er opsagt til fraflytning 31.12.2019.

10) Storegade 11G, 6100 Haderslev

Lejemålet på 32 m² er ifølge BBR registreret til erhverv med anvendelse til detailhandel.

Lejemålet er udlejet til Rikke Engel som driver smykkeforretning/-værksted.

Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 16.

Udstillingsvindue:

Der er opsat udstillingsvinduer i Dampassagen, som er udlejet til Mikkelsens Ejendomskontor I/S, jf. lejekontrakten vedlagt som bilag 12.9.

Huslejen tillægges moms, jf. lejekontraktens pkt. 5.

Der henvises til oversigten over lejemålene i salgsopstillingens bilag 12.1.

Indretning:

Der er i salgsopstillingen vedlagt de fra Haderslev Kommune indhentede plantegninger af ejendommens udlejningsenheder, jf. salgsopstillingens bilag 11.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at plantegningerne kun er vejledende, idet der kan være afvigelser mellem plantegningerne og lejemålenes faktiske indretning.

Ejendomsskat:

Ejendomsskat, 2. rate 2019, forfalder til betaling 20.08.2019, idet der henvises til salgsopstillingens bilag 17.

Auktionskøber gøres opmærksom på, at ejendomsskat, 2. rate 2019, ikke er betalt på tidspunktet for tvangsauktionen den 01.08.2019, men er anført som en restance og medtaget i salgsopstillingen som en del af størstebeløbet.

Parkeringspladser:

Der er på ejendommen 3 parkeringspladser, hvoraf én parkeringsplads ses udlejet til Begravelse Danmark A/S (ejerlejlighed nr. 3), jf. oversigten over lejemålene i salgsopstillingens bilag 12.1.

Parkeringspladserne på ejendommen administreres af ParkZone A/S, og aftalegrundlaget med Park Zone A/S er vedlagt som salgsopstillingens bilag 18.1.

Foruden Begravelse Danmark A/S ses lejerne Massage i Haderslev (Storegade 11B, 1.) og Michael Jacobsen (Storegade 11D, 2. th.) også registreret som brugere af parkeringspladsen ved ParkZone A/S, således deres registrerede køretøjer kan parkeres på parkeringspladsen uden kontrolafgift.

Køberopfordring:

Interesserede købere opfordres til at besigtige ejendommen med sagkyndig bistand med henblik på at afdække og vurdere ejendommens eventuelle fejl og mangler samt vedligeholdelsesstanden i øvrigt.

Det bemærkes, at beskrivelsen af ejendommen er baseret på en ikke-sagkyndig besigtigelse samt på diverse offentlige registre, herunder tingbogsattest, BBR-meddelelse og ejendomsdatarapporter, som kan indeholde fejl.

Ejendommens arealangivelser er derudover baseret på de af konkursboet indhentede oplysninger, der ligeledes kan indeholde fejl.

Der tages derfor forbehold for samtlige oplysninger.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 937100, heraf grundværdi kr. 9600000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jenu Ejendomme ApS under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jenu Ejendomme ApS under konkurs

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Auktionsbekendtgører

Morten Rasmussen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-01 kl. 09:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Morten Rasmussen

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg - Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Morten Rasmussen

Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-202/2019, AS 6-203/2019 m.fl.
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.