3115, Brønshøj, København, pr. 03-07-2019

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3115, Brønshøj, København

Adresse

Åløkkevej 36, st
2720 Vanløse

Ejerlejlighed i Vanløse.

Generelt: Ifølge BBR-meddelelsen er det samlede, tinglyste areal for ejerlejligheden 51 m². Det tinglyste areal er ifølge tingbogen 47 m² .

Lejligheden ligger i en ejendom opført i 1937, som er opdelt i 36 ejerlejligheder.

Det samlede tinglyste grundareal udgør 1.881 m², heraf 381 m² vej.

Ejendommen er opført i mursten og med tegl som tagdække. Lejligheden er indrettet med en entré med forbindelse til lejlighedens værelser.

Foruden entré består lejligheden af et badeværelse med toilet og bad, et køkken, et værelse samt en stue med forbindelse til altan og ejendommens forhave. Lejligheden er med trægulv.

Ejendommen virker forsømt og trænger generelt til indvendig istandsættelse, herunder trænger hvidevarer og sanitet til at blive udskiftet.

Ejendommen opvarmes med radiatorer med fjernevarme/blokvarme.

Fordelingstallet er 47/1766.

Fællesudgifterne andrager pr. kvartal kr. 3.647,49.

Yderligere materiale vedrørende ejerforeningen, herunder forsikringspolice, information vedrørende affald mv. kan rekvireres hos rekvirenten.

Nøgletal om kontantbehov, årlige bruttoudgifter og skatteunderskud er vedlagt salgsopstillingen som bilag.

Ejendommen er klassificeret med jordbundsforurening.

Besigtigelse af ejendommen er sket den 15.05.2019 uden en sagkyndig. Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter og kan ikke anses for udtømmende.
Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor.

Ansvarsbegrænsning:
Ejendommen sælges, som den er og forefindes, og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne, og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen.

Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6398.

Ejendomsværdi

Pr. 10.01.2018 kr. 159900, heraf grundværdi kr. 730000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Lonny Dorit Lene Kamper

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Christian Holm Henriksen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kromann Reumert

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2019-08-01 kl. 09:30
Retten på Frederiksberg
Gl. Domhus, Retssal X
Howitzvej 32A
2000 Frederiksberg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten på Frederiksberg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/6398

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 1.375.000. Henvendelse vedrørende besigtigelse af ejendommen skal ske til Anne-Cathrine Jørgensen på acjs@kromannreumert.com. Eventuelle spørgsmål vedrørende ejendommen kan rettes til advokat Christian Holm Henriksen på chhn@kromannreumert.com.

Retskreds

AS 6-57/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2019-07-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.